Natuur & Milieu in het nieuws
februari 2021

Natuur & Milieu zoekt regelmatig de media op met onze onderzoeken, samenwerkingen of campagnes. Ook houden wij uiteraard de actualiteiten in de gaten en reageren wij wanneer we dat nodig vinden om op te komen voor het klimaat en de natuur in het maatschappelijk debat. Denk bijvoorbeeld aan politieke ontwikkelingen of nieuw wetenschappelijk onderzoek. In deze rubriek delen we onze mediasuccessen van februari. Lees je mee?

De oplossing voor minder afval: de Take Back Box

Met Mission Reuse voeren we de komende tijd diverse experimenten uit met herbruikbare oplossingen voor verpakkingen, te beginnen in Utrecht. Onze tweede pilot met herbruikbare maaltijdcontainers, Take Back Boxes, ging in januari van start. Televisieprogramma Koffietijd ging langs bij restaurant BROEI in Utrecht waarmee we samenwerken voor deze pilot met afhaalmaaltijden (en sinds kort ook bezorgmaaltijden) in herbruikbare bakjes. De eigenaar van het restaurant, Mariss Rill, vertelde meer over de ervaringen tot nu toe.

Bekijk het televisiefragment

Meeste politieke partijen zijn concreter over klimaat

De verkiezingen zijn niet meer weg te denken uit de media. Met nog minder dan een maand te gaan, wordt er volop over geschreven. Zo publiceerde NU.nl een artikel over de rol van klimaat in de partijprogramma’s. Onze collega Karen van den Einden gaat dagelijks het gesprek aan met politici over klimaatbeleid en wierp voor NU.nl haar licht op hoe deze rol zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Waar klimaat in 2017 bijna niet ter sprake kwam tijdens verkiezingsdebatten, is het nu niet meer weg te denken. Dat stemt ons uiteraard hoopvol!

Lees het artikel

Stop vrijblijvendheid in voedselverduurzaming

Op 23 februari gingen lijsttrekkers voor de Tweede Kamer-verkiezingen in debat over het Nederlandse voedselsysteem. In aanloop daar naartoe schreef Rob van Tilburg, onze directeur Programma’s een urgente oproep aan de politici, vanwege de cruciale rol die de overheid speelt in de verduurzaming van ons voedselsysteem. Zijn oproep luidde: ‘Stop de vrijblijvendheid in voedselverduurzaming’. Krant Trouw plaatste het opinie-artikel en bood zo een platform aan onze boodschap.

Lees het artikel op Twitter

Zutphen koploper in uitstootvrije stadslogistiek

De stad Zutphen loopt als een van de Nederlandse gemeenten voorop in de aanpak van schoon vervoer in de stad. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2025  in veertig gemeenten de binnensteden worden bevoorraad door uitstootvrije voertuigen. Zutphen doet daar een schepje bovenop en wil al het vervoer uitstootvrij maken in de binnenstad. Onze collega Nienke van Onnen, senior projectleider Mobiliteit, werd gevraagd om te reageren op de ontwikkelingen in Zutphen. Zo kreeg zij de mogelijkheid om in de krant het belang te onderstrepen dat gemeentes nu, en zoveel mogelijk gelijktijdig, aan de slag gaan met deze zero-emissie zones. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat nog maar weinig gemeentes bezig zijn met beleid voor deze zones.

Lees het artikel

 

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/natuur-milieu-in-het-nieuws-februari-2021/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>