Natuur & Milieu in het nieuws
april 2021

Natuur & Milieu zoekt regelmatig de media op met onze onderzoeken, samenwerkingen of campagnes. Ook houden wij uiteraard de actualiteiten in de gaten en reageren wij wanneer we dat nodig vinden om op te komen voor het klimaat en de natuur in het maatschappelijk debat. Denk bijvoorbeeld aan politieke ontwikkelingen of nieuw wetenschappelijk onderzoek. In deze rubriek delen we onze mediasuccessen van april. Lees je mee?

Met een toekomstbestendig belastingstelsel wordt duurzaam ondernemen concurrerend
Natuur & Milieu maakt deel uit van een brede coalitie die het nieuwe kabinet oproept om een slimmer belastingstelsel op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. In het huidige belastingstelsel worden activiteiten die leiden tot klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en vervuiling nauwelijks belast. Arbeid wordt juist wél zwaar belast. Dat moet anders. Door de milieuschade voortaan door te rekenen ontstaat de echte prijs van een product, ook wel de ‘true price’ genoemd. Met eerlijke belastingen op milieuschade kan duurzaam ondernemen concurrerend worden. Verschillende media publiceerden een artikel over onze oproep, zoals Taxlive, het Reformatorisch Dagblad en Duurzaam Ondernemen.

Lees het artikel van Duurzaam Ondernemen


Volop aandacht voor de wilde bij

Op 17 en 18 april organiseerden we met Nederland Zoemt weer de Nationale Bijentelling. Deze telling is onmisbaar om meer inzicht te krijgen in hoe het nu gaat met de wilde bij. Er werd dit jaar veel aandacht aan besteed door verschillende media. Zo verschenen er nieuwsberichten op lokale nieuwssites, maar ook op RTLnieuws.nl en NU.nl. Daarnaast werd de Bijentelling besproken in het NOS-journaal en mocht Monisha van Heteren, campagneleider bij Natuur & Milieu, in de radio-uitzending van 3FM de luisteraars enthousiast maken om mee te tellen. De Bijentelling was dit jaar weer een groot succes met zo’n 10.000 deelnemers en 200.000 getelde bijen. De komende tijd worden de ingezonden tellingen verder onderzocht.

Lees het NOS-bericht
Foto: Jan Kok van Boomerang Fotografie
Fotograaf: Jan Kok van Boomerang Fotografie

Herbruikbare koffiebekers geïntroduceerd in populair wandelgebied
Wandelen in de natuur en koffie to go zijn populairder dan ooit. Veel mensen combineren de twee. Helaas eindigen daardoor veel van de koffiebekers in de natuur. Met ons programma Mission Reuse willen we laten zien dat dat ook anders kan, namelijk afvalvrij en met herbruikbare verpakkingen. Wij sloegen daarom de handen ineen met een populaire horecagelegenheid bij natuurgebied de Kaapse Bossen. De hele dag werden aan de wandelaars dranken in herbruikbare bekers geserveerd. Op de dag zelf konden we op aandacht rekenen voor onze hergebruikmissie dankzij de aanwezigheid van lokale media, zoals een radio-interview (vanaf minuut 27) en een artikel op de website van Nieuwsblad de Kaap.

Lees het artikel van Nieuwsblad de Kaap


Dakisolatie

Huiseigenaren hebben steun nodig om woning te isoleren
Te veel woningen in Nederland zijn slecht geïsoleerd en dat moet anders. Met het isolatiebeleid van de afgelopen jaren lukt het niet om mensen over de streep te trekken. Daarom sturen wij er bij het nieuwe kabinet op aan nu gas te geven op isolatie in het regeerakkoord. Wij vroegen I&O Research om te onderzoeken wat huiseigenaren van woningisolatie vinden. Wat bleek? De kosten vormen een belangrijke barrière voor huiseigenaren om hun huis te isoleren en zij vinden dat de politiek hen daarbij moet helpen. NU.nl publiceerde er een artikel over.

Lees het artikel op NU.nl
elektrische auto oplader

37 grote werkgevers gaan versneld hun wagenpark verduurzamen
Een grote groep werkgevers die lid is van de coalitie Anders Reizen heeft toegezegd het wagenpark volledig fossielvrij te maken voor 2025. BNR Mobility interviewde Anders Reizen-directeur Hugo Houppermans over de gezamenlijke ambitie. Binnen de coalitie staat het doel centraal om het zakelijke mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Deze groep van 37 werkgevers heeft nu toegezegd ook versneld stappen te zetten om de CO2-uitstoot te verkleinen. De stappen die de leden van de coalitie zetten, leveren belangrijke inzichten in. Deze bundelen we binnenkort samen met Anders Reizen in een nieuwe kenniswijzer voor bedrijven.

Bekijk het artikel van BNR

 

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/natuur-milieu-in-het-nieuws-april/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>