Nationale Autodeel Award 2018 | Natuur & Milieu

Nationale Autodeelaward 2018

Natuur & Milieu organiseerde ook in 2018 de Nationale Autodeel Award voor gemeenten en bedrijven. Wie heeft de meeste versnelling in autodelen bereikt?

In het najaar van 2018 is de Autodeel Award uitgereikt aan de gemeente die zich het meest inzet om autodelen te stimuleren en de meeste versnelling weet te bereiken. 

De winnaars

De gemeente Utrecht heeft de Autodeel Award 2018 gewonnen. De gemeente kwam als beste uit de bus door de brede en langjarige aanpak voor het stimuleren van autodelen. De prijs is op 29 oktober uitgereikt tijdens de Dag van de Stad in Amersfoort. Naast Utrecht valt ook Enschede in de prijzen voor het beste autodeelproject. Lees er alles over in dit nieuwsbericht. Het document met achtergrondinformatie kun je hier teruglezen.

Werkwijze

In de ‘Rode loper voor autodelen’ staan tips voor gemeenten om de groei van autodelen te versnellen. Het gaat hierbij o.a. om informatievoorziening aan consumenten, aanpassingen in het beleid, de aanschaf van poolauto’s of pilots. Op Rode loper autodelen en www.autodelen.info vind je meer informatie over autodelen.

Op basis van deze Rode Loper hebben we een vragenlijst voor gemeenten opgesteld. Via diverse (online) bronnen is onderzocht hoe de geselecteerde gemeenten op deze vragen scoorden en dit  resultaat is voorgelegd  aan de gemeenten voor reactie. Natuur & Milieu en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) beoordeelden aan de hand van de onderdelen uit de Rode loper bij dertig gemeenten wat zij doen op het gebied van autodelen. Naast een prijs voor de gemeente die het meest doet om autodelen te stimuleren, is er ook een prijs uitgereikt aan de gemeente die het meest vernieuwende initiatief heeft.

Deelnemers

De deelnemers aan de Nationale Autodeel Award hebben autodelen binnen hun gemeente op de kaart gezet. Natuur & Milieu gebruikt de succesvolste initiatieven in de communicatie over de Autodeel Award. De goede voorbeelden zijn gedeeld met alle deelnemers.

Geselecteerde gemeenten

In ons onderzoek hebben we de volgende gemeenten meegenomen: de 15 grootste gemeenten, alle gemeenten die meedoen aan de Green Deal Autodelen en de City Deal  Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling, gemeenten waarvan we weten dat ze autodelen benoemen in hun coalitie akkoord, deelnemers vorige Awards of die op andere wijze bij ons bekend zijn om hun initiatieven rondom autodelen. Het gaat dan om: Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Deventer, Edam-Volendam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Helmond, Leiden, Nijmegen, Rijswijk, Rotterdam, Tilburg, Uden, Utrecht, Wageningen, Zaanstad en Zwolle.

Meer weten?

Wilt u als gemeente meer informatie over de Autodeel Award, neem dan contact op met Yolanda Wagter, y.wagter@natuurenmilieu.nl.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor