Mythbusters van het Klimaatakkoord: gasloos

Mythe: door het klimaatakkoord word ik gedwongen allerlei dure aanpassingen te doen aan mijn huis

Wat staat er in het concept-Klimaatakkoord?

In het concept-Klimaatakkoord staan afspraken die gericht zijn op de gebouwde omgeving. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat ruim 1,5 miljoen woningen voor 2030 volledig gasloos zijn. Dat betekent dat er aanpassingen moeten komen aan veel koop- en huurwoningen. Er heerst onduidelijkheid over wie dat gaat betalen. Want word ik nu als burger gedwongen om allerlei dure aanpassingen te doen aan mijn huis?

De angst voor dwang

Programmaleider Gebouwde Omgeving Wilma Berends: “Dit is een typisch onderwerp waarover erg veel broodjeaapverhalen de ronde doen, dus laten we er dieper op ingaan. Ten eerste, het stukje dwang. Het concept-akkoord spreekt over 1,5 miljoen woningen. Dat zijn dus niet alle woningen in Nederland, verre van zelfs. De gemeenten zijn verantwoordelijk om de wijken te kiezen waar het gasnet vervangen wordt door een nieuwe optie. Ze moeten hier een plan en proces voor inrichten. In het concept-Klimaatakkoord staan hele duidelijke afspraken over hoe dat proces eruit moet zien en op welke manier bewoners van een wijk betrokken moeten worden. Dit zijn de zogenoemde participatieprincipes. Iedere gemeente zal deze principes anders inzetten, bijvoorbeeld met lokale organisaties of bewonersavonden. Het is een proces dat alleen lukt als bewoners tijdig en goed betrokken worden. De angst voor ‘dwang’ komt doordat bewoners in eerste instantie niet individueel mogen kiezen, maar dat er gewerkt wordt met een collectieve oplossing. Je bent gedwongen om in je eigen oplossing te voorzien, als je niet mee wilt doen aan de collectieve oplossing. Alleen daar zit een stukje dwang voor de enkeling die niet mee wil doen.”

Dure maatregelen

“Een ander belangrijk punt zijn de kosten. Het uitgangspunt in het Klimaatakkoord is dat de overgang naar gasloos wonen woonlastenneutraal moet zijn voor zowel huurders, als kopers. Veel woningen moeten worden aangepast en die aanpassingen zijn niet gratis. Daar staat tegenover dat de energierekening voor die woningen zal dalen. Voor huren geldt: als de energierekening daalt, kan de huur soms iets stijgen. Voor woningeigenaren worden subsidiepotten ontwikkeld. Er komt een subsidie voor isolatie en er zijn al subsidies voor zonneboilers en warmtepompen. De maatregelen verdienen zichzelf op termijn ook weer terug door de verlaging van de energierekening. Hoe lang dat duurt, hangt af van de maatregel zelf. Spouwmuurisolatie terugverdienen kost bijvoorbeeld zo’n vier jaar. Neutrale woonlasten blijven het uitgangspunt. Woningen worden straks beter geïsoleerd en krijgen warmteopties die goedkoper zijn dan gas. Daardoor zullen we minder afhankelijk worden van gas uit het buitenland.’

Wil je meer weten over duurzame maatregelen voor jouw woning?

Op het platform slimwoner.nl doe je de woningtest die je precies vertelt welke maatregelen jij kunt nemen om je koopwoning alvast klaar te maken voor nieuwe warmte. Daarnaast vind je informatie over de financiering en kun je direct een offerte aanvragen voor onder meer isolerende maatregelen.

Doe de woningtest
Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/mythbusters-van-het-klimaatakkoord-gasloos/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>