Mythbusters van het Klimaatakkoord: gasloos | Natuur & Milieu

Mythbusters van het Klimaatakkoord: gasloos

Het eerste ontwerp van het Klimaatakkoord is klaar. In de media wordt volop gesproken over de inhoud en de gevolgen voor consumenten. In de reeks Mythbusters van het concept-Klimaatakkoord duiken we met onze programmaleiders in de belangrijkste verhalen die de ronde doen. Zijn het broodjeaapverhalen?

Mythe: door het klimaatakkoord word ik gedwongen allerlei dure aanpassingen te doen aan mijn huis

Wat staat er in het concept-Klimaatakkoord?

In het concept-Klimaatakkoord staan afspraken die gericht zijn op de gebouwde omgeving. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat ruim 1,5 miljoen woningen voor 2030 volledig gasloos zijn. Dat betekent dat er aanpassingen moeten komen aan veel koop- en huurwoningen. Er heerst onduidelijkheid over wie dat gaat betalen. Want word ik nu als burger gedwongen om allerlei dure aanpassingen te doen aan mijn huis?

De angst voor dwang

Programmaleider Gebouwde Omgeving Wilma Berends: “Dit is een typisch onderwerp waarover erg veel broodjeaapverhalen de ronde doen, dus laten we er dieper op ingaan. Ten eerste, het stukje dwang. Het concept-akkoord spreekt over 1,5 miljoen woningen. Dat zijn dus niet alle woningen in Nederland, verre van zelfs. De gemeenten zijn verantwoordelijk om de wijken te kiezen waar het gasnet vervangen wordt door een nieuwe optie. Ze moeten hier een plan en proces voor inrichten. In het concept-Klimaatakkoord staan hele duidelijke afspraken over hoe dat proces eruit moet zien en op welke manier bewoners van een wijk betrokken moeten worden. Dit zijn de zogenoemde participatieprincipes. Iedere gemeente zal deze principes anders inzetten, bijvoorbeeld met lokale organisaties of bewonersavonden. Het is een proces dat alleen lukt als bewoners tijdig en goed betrokken worden. De angst voor ‘dwang’ komt doordat bewoners in eerste instantie niet individueel mogen kiezen, maar dat er gewerkt wordt met een collectieve oplossing. Je bent gedwongen om in je eigen oplossing te voorzien, als je niet mee wilt doen aan de collectieve oplossing. Alleen daar zit een stukje dwang voor de enkeling die niet mee wil doen.”

Dure maatregelen

“Een ander belangrijk punt zijn de kosten. Het uitgangspunt in het Klimaatakkoord is dat de overgang naar gasloos wonen woonlastenneutraal moet zijn voor zowel huurders, als kopers. Veel woningen moeten worden aangepast en die aanpassingen zijn niet gratis. Daar staat tegenover dat de energierekening voor die woningen zal dalen. Voor huren geldt: als de energierekening daalt, kan de huur soms iets stijgen. Voor woningeigenaren worden subsidiepotten ontwikkeld. Er komt een subsidie voor isolatie en er zijn al subsidies voor zonneboilers en warmtepompen. De maatregelen verdienen zichzelf op termijn ook weer terug door de verlaging van de energierekening. Hoe lang dat duurt, hangt af van de maatregel zelf. Spouwmuurisolatie terugverdienen kost bijvoorbeeld zo’n vier jaar. Neutrale woonlasten blijven het uitgangspunt. Woningen worden straks beter geïsoleerd en krijgen warmteopties die goedkoper zijn dan gas. Daardoor zullen we minder afhankelijk worden van gas uit het buitenland.’

Wil je meer weten over duurzame maatregelen voor jouw woning?

Op het platform slimwoner.nl doe je de woningtest die je precies vertelt welke maatregelen jij kunt nemen om je koopwoning alvast klaar te maken voor nieuwe warmte. Daarnaast vind je informatie over de financiering en kun je direct een offerte aanvragen voor onder meer isolerende maatregelen.

Doe de woningtest
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor