Mythbusters van het Klimaatakkoord: gasloos | Natuur & Milieu

Mythbusters van het Klimaatakkoord: gasloos

Het ontwerp van het Klimaatakkoord is klaar. Terwijl we de doorrekening afwachten, wordt in de media volop gesproken over de inhoud en de gevolgen voor consumenten. In de reeks Mythbusters van het concept-Klimaatakkoord duiken we met onze programmaleiders in de belangrijkste verhalen die de ronde doen. Zijn het broodjeaapverhalen?

Mythe: DOOR HET KLIMAATAKKOORD WORD IK GEDWONGEN ALLERLEI DURE AANPASSINGEN TE DOEN AAN MIJN HUIS

Wat staat er in het concept-Klimaatakkoord?

In het concept-Klimaatakkoord staan afspraken die gericht zijn op de gebouwde omgeving. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat ruim 1,5 miljoen woningen voor 2030 volledig gasloos zijn. Dat betekent dat er aanpassingen moeten komen aan veel koop- en huurwoningen. Er heerst onduidelijkheid over wie dat gaat betalen. Want word ik nu als burger gedwongen om allerlei dure aanpassingen te doen aan mijn huis?

De angst voor dwang

Programmaleider Gebouwde Omgeving Wilma Berends: ‘Dit is een typisch onderwerp waarover erg veel Broodje Aap verhalen de ronde doen. Dus laten we er dieper op ingaan. Ten eerste het stukje ‘dwang’. Het concept-akkoord praat over 1,5 miljoen woningen. Dat zijn dus niet alle woningen in Nederland. Verre van zelfs. De gemeente is verantwoordelijk om wijken te kiezen waar het gasnet vervangen wordt door een nieuwe optie. Ze moeten hier een plan en proces voor inrichten. In het concept-Klimaatakkoord staan hele duidelijke afspraken over hoe dat proces er uit moet zien en op welke manier bewoners van een wijk betrokken moeten worden. De zogenoemde participatieprincipes. Iedere gemeente zal dit anders invullen met bijvoorbeeld lokale organisaties of bewonersavonden, maar het is een proces dat alleen lukt als bewoners tijdig en goed betrokken worden. De angst voor ‘dwang’ komt omdat je als bewoner niet individueel kiest, maar dat er gewerkt wordt met een collectieve oplossing. Als je niet mee wilt doen aan de collectieve oplossing, ben je gedwongen om in je eigen oplossing te voorzien. Alleen daar zit een stukje dwang voor de enkeling die niet mee wil doen.’

Dure maatregelen

‘Ten tweede de kosten. Het uitgangspunt in het Akkoord is dat de overgang naar gasloos woonlasten neutraal moet zijn, voor zowel huurders als kopers. Veel woningen moeten worden aangepast en die aanpassing zijn niet gratis. Daar staat tegenover dat de energierekening gaat dalen. Voor huren geldt dan; als de energierekening daalt kan de huur soms iets omhoog gaan. Voor woningeigenaren worden subsidiepotten ontwikkeld. Er komt een subsidie voor isolatie en er zijn al subsidies voor zonneboilers, en warmtepompen. De maatregelen verdienen zichzelf op termijn ook weer terug door de verlaging van de energierekening. Hoe lang dat duurt, hangt af van de maatregel zelf. Spouwmuurisolatie bijvoorbeeld duurt ongeveer 4 jaar. Het uitgangspunt blijft neutrale woonlasten. Woningen worden beter geïsoleerd en krijgen warmteopties die goedkoper zijn dan gas en waarbij we minder afhankelijk zijn van gas uit het buitenland.’

Wil je meer weten over duurzame maatregelen voor jouw woning?

Op het platform slimwoner.nl doe je de woningtest die je precies vertelt welke maatregelen jij kunt nemen om je koopwoning alvast klaar te maken voor nieuwe warmte. Daarnaast vind je informatie over de financiering en kun je direct een offerte aanvragen voor bijvoorbeeld isolerende maatregelen.

Doe de woningtest
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor