Flexitarier: Wereldvoedselverdeling

Wat heeft het lapje vlees op jouw bord te maken met honger elders ter wereld? Meer dan je misschien zou verwachten. Door minder vlees en zuivel te eten en juist meer plantaardige voeding, zoals fruit, groente en peulvruchten kun je bijdragen aan een eerlijker voedselverdeling over de wereld. En dat is hard nodig. Door de bevolkingsgroei zijn er steeds meer monden te voeden: naar verwachting zijn we in 2050 met 9 miljard mensen op deze planeet.

Toch kan er ook in de toekomst genoeg voedsel zijn voor iedereen. Het probleem is immers niet zozeer dat er te weinig voedsel is, maar is eerder een complex vraagstuk waar ons dagelijks menu een onderdeel van is. Benieuwd hoe dat zit? Lees dan verder of bekijk het filmpje onderaan de pagina.

Wat is een flexitariër?

Je bent een flexitariër als je minstens 1 dag per week geen vlees, vis, vleeswaren of vleessnacks eet. Dat is dus anders dan vegetariërs die helemaal geen vlees (en vaak ook geen vis) meer eten. Elk jaar onderzoeken we hoeveel mensen er kiezen voor meer plantaardige voeding met onze Vegamonitor .

Wat is een flexitariër?

Eiwitconversie

Eiwitconversie is een moeilijk woord voor hoeveel kilo plantaardige eiwitten er nodig is om één kilo dierlijke eiwitten te maken. Een concreet voorbeeld hiervan is hoeveel kilo graan een koe moet eten om uiteindelijk één kilo vlees op te leveren. Deze verhouding verschilt per diersoort. Zo kost één kilo kippenvlees circa 2 kilo plantaardig materiaal, is er voor een kilo varkensvlees 4,5 kilo veevoer nodig en voor een kilo rundvlees kan dit oplopen tot maar liefst 13 kilo! Het is dan ook veel slimmer als wij als mensen plantaardig voedsel direct eten. Zo gebruiken we het beschikbare voedsel efficiënter.

Natuurlijk is lang niet alles dat wordt verbouwd als veevoer ook geschikt voor menselijke consumptie. Helaas is veel landbouwgrond ‘bezet’ voor het verbouwen van veevoer, waardoor de grond niet meer wordt gebruikt voor het verbouwen van voedsel voor mensen.

Het verbouwen van veevoer

In Nederland worden een heleboel landbouwdieren gehouden. Om ervoor te zorgen dat deze koeien, varkens en kippen sneller groeien, krijgen ze krachtvoer. Voor het maken van krachtvoer worden eiwitrijke gewassen gebruikt, zoals soja. Het verbouwen van veevoer kost erg veel grond. Voor de Nederlandse veestapel is dat al circa 700.000 hectare, ruim twee keer de oppervlakte van provincie Zuid-Holland. Al die tonnen veevoer moeten natuurlijk ergens worden verbouwd, maar dat gebeurt veelal niet in Nederland. Veel van het veevoer dat wij aan onze Nederlandse koeien voeren komt uit Zuid-Amerika, waardoor we daar een flinke druk op de lokale landbouw leggen. Wereldwijd wordt een groot van de totale vruchtbare landbouwgronden gebruikt voor het verbouwen van veevoer, met name soja, gras en mais. Deze gewassen worden grotendeels gebruikt voor veeteelt in het rijke westen, wat kan leiden tot  ‘landje-pik’. Grote bedrijven uit rijke landen kopen of pachten vruchtbare grond in armere landen, om er uitgestrekte veevoer-plantages aan te leggen. Vaak gaat dit ten koste van de plaatselijke bevolking. Arme boerengezinnen worden van hun grond verjaagd, en raken zo hun inkomstenbron en voedselvoorziening kwijt.

shutterstock_197733308

Zonder eten naar bed

De meeste Nederlanders eten meer eiwitten dan nodig is, maar in grote delen van de wereld hebben mensen juist een eiwittekort. Tegenstrijdig komt ondervoeding vooral veel voor in de gebieden waar grootschalig gewassen worden verbouwd voor de export. Zo laten cijfers zien dat één op de tien Latijns-Amerikanen met honger gaat slapen. In een regio waar zoveel voedsel wordt geproduceerd zou dat niet hoeven gebeuren.

Meer flexitariers? Meer eten voor een ander!

De wereldwijde consumptie van vlees en zuivel heeft dus een effect op maatschappelijke problemen en honger. Hoewel er veel voedsel wordt verbouwd, komt het niet op de plekken terecht waar de behoefte het grootst is. Om dit te veranderen moet er veel veranderen op mondiaal niveau, maar flexitariërs dragen met hun eetpatroon ook al bij. Als je vaker kiest voor een plantaardige maaltijd, hoeft er voor jouw menu immers veel minder (vee)voer te worden verbouwd.

 

Plantaardige en dierlijke eiwitten, hoe zit dat?

Lekker eten met het Menu van Morgen
Lekker eten met het Menu van Morgen

Gezond en lekker eten zonder de aarde uit te putten, hoe doe je dat eigenlijk? Gelukkig is het best simpel, namelijk met ons Menu van Morgen: het menu waarmee jouw klimaatimpact beperkt, maar wel lekker kan blijven eten.

Over het Menu van Morgen
Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/menu-van-morgen-wereldvoedselverdeling/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>