Flexitarier: Wereldvoedselverdeling | Natuur & Milieu

Flexitarier: Wereldvoedselverdeling

Wat heeft het lapje vlees op jouw bord te maken met honger elders ter wereld? Meer dan je misschien zou verwachten. Door minder vlees en zuivel te eten, kun je bijdragen aan een eerlijker voedselverdeling over de wereld. En dat is hard nodig. Door de bevolkingsgroei zijn er steeds meer monden te voeden: naar verwachting zijn we in 2050 met 9 miljard mensen op deze planeet.

Daarnaast veranderen eetgewoontes in landen als China en India: tot voor kort waren vlees en zuivel in deze landen nog luxe, maar dat verandert in rap tempo. Wereldwijd groeit de vraag naar dierlijke producten dus; een vraag waarin niet zonder meer kan worden voorzien.

Toch kan er ook in de toekomst genoeg voedsel zijn voor iedereen. Het probleem is immers niet zozeer dat er te weinig voedsel is, maar is eerder een complex vraagstuk waar ons dagelijks menu een onderdeel van is. Benieuwd hoe dat zit? Lees dan verder of bekijk het filmpje onderaan de pagina.

Eiwitconversie

Eiwitconversie is een moeilijk klinkend woord dat aangeeft hoeveel kilo plantaardige eiwitten er nodig is om een kilo dierlijke eiwitten te maken. Een concreet voorbeeld hiervan is hoeveel kilo graan een koe moet eten om uiteindelijk één kilo vlees op te leveren.

Deze verhouding verschilt per diersoort – zo kost één kilo kippenvlees ca. 2 kg. plantaardig materiaal, is er voor een kilo varkensvlees 4,5 kg. veevoer nodig en voor een kilo rundvlees kan dit oplopen tot maar liefst 13 kilogram! Het zelf opeten van de plantaardige eiwitten is dan ook een veel efficiënter gebruik van het beschikbare voedsel.

Natuurlijk is lang niet alles dat wordt verbouwd als veevoer ook geschikt voor menselijke consumptie, maar landbouwgrond die wordt ingezet voor het verbouwen van veevoer, kan niet meer worden gebruikt voor het verbouwen van voedsel voor mensen.

Het verbouwen van veevoer

In Nederland worden een heleboel landbouwdieren gehouden. Om ervoor te zorgen dat deze koeien, varkens en kippen sneller groeien, krijgen ze krachtvoer. Voor het maken van krachtvoer worden eiwitrijke gewassen gebruikt, zoals soja. Het verbouwen van veevoer kost erg veel grond. Voor de Nederlandse veestapel is dat al circa 700.000 hectare, ruim twee keer de oppervlakte van provincie Zuid-Holland.

Al die tonnen veevoer moeten natuurlijk ergens worden verbouwd, maar dat gebeurt veelal niet in Nederland. Veel van het veevoer dat wij aan onze Nederlandse koeien voeren komt uit Zuid-Amerika, waardoor we daar een flinke druk op de lokale landbouw leggen.

Wereldwijd wordt een groot van de totale vruchtbare landbouwgronden gebruikt voor het verbouwen van veevoer, met name soja, gras en mais. Deze gewassen worden grotendeels gebruikt voor veeteelt in het rijke westen, wat kan leiden tot  ‘landje-pik’.

Grote bedrijven uit rijke landen kopen of pachten vruchtbare grond in armere landen, om er uitgestrekte veevoer-plantages aan te leggen. Vaak gaat dit ten koste van de plaatselijke bevolking. Arme boerengezinnen worden van hun grond verjaagd, en raken zo hun inkomstenbron en voedselvoorziening kwijt.

shutterstock_197733308

Zonder eten naar bed

De meeste Nederlanders eten meer eiwitten dan nodig is, maar in grote delen van de wereld hebben mensen juist een eiwittekort. Tegenstrijdig is dat ondervoeding vooral veel voorkomt in de gebieden waar grootschalig gewassen worden verbouwd voor de export. Zo laten cijfers zien dat één op de tien Latijns-Amerikanen met honger gaat slapen. In een regio waar zoveel voedsel wordt geproduceerd zou dat niet hoeven gebeuren.

Meer flexitariers, meer voor een ander

De wereldwijde consumptie van vlees en zuivel heeft dus een effect op maatschappelijke problemen en honger. Hoewel er veel voedsel wordt verbouwd, komt het niet op de plekken terecht waar de behoefte het grootst is.

Om dit te veranderen moet er veel veranderen op mondiaal niveau, maar flexitariërs dragen met hun eetpatroon ook al bij. Als je vaker kiest voor een plantaardige maaltijd, hoeft er voor jouw menu immers veel minder (vee)voer te worden verbouwd.

Zoek je kook-inspiratie? Kijk dan eens in ons gratis e-kookboek , of kijk eens bij de kant-en-klare vleesvervangers in jouw supermarkt.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor