Flexitarier; Milieu en natuur | Natuur & Milieu

Flexitarier; Milieu en natuur

Als flexitariër draag je bij aan een beter milieu en aan het behoud van natuur. De keuze voor een (plantaardig) alternatief voor vlees, vis en zuivel zorgt ervoor dat je je impact verkleint op het klimaat, het uitsterven van planten- en diersoorten en het mondiale waterverbruik. Hoe dit allemaal precies zit, wordt hieronder uitgelegd. Zie je de uitleg liever in een filmpje? Scroll dan direct door naar beneden.

Klimaat

Veeteelt heeft een flinke impact op het klimaat. De mondiale veehouderij draagt maar liefst voor 12% bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Hier zijn verschillende oorzaken voor.

Allereerst stoot het vee zelf methaan en lachgas uit. Dit zijn zeer krachtige broeikasgassen, veel krachtiger dan CO2. Herkauwers, zoals koeien, schapen en geiten, produceren methaan als zij hun voer verteren. Daarnaast komt lachgas vrij uit mest.

Ten tweede komt er CO2, methaan en lachgas vrij uit de bodem als er bos wordt gekapt voor veeteelt, of als grasland wordt omgezet in landbouwgrond. Tenslotte stoot het transport van veevoer en vlees ook broeikasgassen uit.

Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat voor de productie van 1 kilo Nederlands rundvlees net zoveel CO2 wordt uitgestoten als bij het rijden van 224 km met de auto.

Natuur

Het is misschien moeilijk te beseffen dat het vlees dat je hier in de supermarkt koopt kan bijdragen aan ontbossing elders in de wereld. Toch is dat zo. Er wordt wereldwijd bos gekapt om ruimte te maken voor begrazing door vee en voor de teelt van veevoer.

Een belangrijke oorzaak van ontbossing is de teelt van soja, dat wordt gebruikt in het Nederlandse veevoer. Jaarlijks verdwijnt zo’n 3 miljoen hectare regenwoud voor veeteelt; een gebied dat bijna even groot is als Nederland. Deze grootschalige teelt vindt met name plaats in de Zuid-Amerika en heeft daar een grote impact op de natuur, zoals de Braziliaanse cerrado en het Amazonewoud.

Door deze ontbossing verdwijnt het leefgebied van veel planten en dieren. De wereldwijde veehouderij draagt voor 30% bij aan het verlies van dieren- en plantensoorten op land.

Water

Om vlees te produceren is veel water nodig. Verreweg het grootste deel hiervan wordt gebruikt voor de teelt van veevoer. Het verschilt sterk per vleessoort hoeveel water ervoor nodig is. Rundvlees is de koploper met 15.000 liter water per kilo, gevolgd door varkensvlees met 6.000 liter en kippenvlees met 4.300 liter.

Tips voor het eten

Een ander eetpatroon maakt een flink verschil. Als je bijvoorbeeld de helft van de week je vlees vervangt voor een vleesvervanger en op de dagen dat je wel vlees eet, kiest voor een duurzamer geproduceerd stukje vlees, verminder je je milieu impact met tweederde! Duurzamer vlees is bijvoorbeeld varkensvlees met milieukeur, biologisch rundergehakt, en maïskip.

Wil je meer weten over het bewust kiezen van vlees en vleesvervangers? Milieu Centraal heeft hier ook een informatieve themapagina over.

Vis als vleesvervanger

Veel flexitariërs vervangen vlees door vis. Qua voedingswaarde kan dit prima, maar qua milieu en natuur is het beter om een plantaardig alternatief te kiezen. De wereldwijde visserij heeft namelijk een flinke impact op onze leefomgeving, alhoewel het wel per vissoort verschilt hoe groot deze impact is.

Sommige vissoorten worden overbevist, waardoor ze dreigen uit te sterven. Door bijvangst sterven ook veel dieren: ze belanden ‘per ongeluk’ in de visnetten en worden meestal overboord gegooid. Bij sommige vismethodes, zoals de vangst van kabeljauw, worden netten over de zeebodem gesleept. Hierdoor wordt de bodem beschadigd en is ook het brandstofverbruik hoog. Een handig hulpmiddel voor het uitkiezen van duurzame vis is de viswijzer.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/menu-van-morgen-milieu-en-natuur/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>