Flexitarier; Dierenwelzijn | Natuur & Milieu

Flexitarier; Dierenwelzijn

Voor sommige mensen is dierenwelzijn een belangrijke reden om minder vlees te eten. Dierenwelzijnsorganisaties en wetenschappers benadrukken drie thema’s op het gebied van dierenwelzijn in de veehouderij waar nog veel verbetering mogelijk is: huisvesting, gezondheid en transport. Hoe het daarmee zit en hoe je diervriendelijker keuzes kunt maken, leggen we hieronder uit.

Huisvesting

De ‘vee-industrie’ krijgt de meeste kritiek op de huisvesting van dieren, omdat de nadruk ligt op kostenefficiëntie en minder op dierenwelzijn. Die nadruk op efficiënt produceren heeft tot gevolg dat er zoveel mogelijk dieren op een klein oppervlak gehouden worden en dat ze vaak niet naar buiten kunnen. De zogenaamde ‘ megastallen‘ zijn hier een bekend voorbeeld van.

Veel boeren geven aan dat ze het alleen denken te redden met schaalvergroting, omdat de prijs voor vlees zo laag ligt. Veel van hen geven aan hierdoor dan ook geen mogelijkheid te zien om te investeren in betere leefomstandigheden voor hun dieren. Deze spanning tussen kostenefficiëntie en dierenwelzijn lijkt voorlopig nog niet opgelost.

Gezondheid

Het fokken en houden van vee is vooral gericht op een hoge opbrengst, wat niet altijd ten goede komt aan de gezondheid en het welzijn van de dieren. Een bekend voorbeeld hiervan is de ‘plofkip‘ waar WakkerDier actief campagne tegen voert in de media. Vergelijkbare problemen met snelle groei en hoog gewicht komen ook voor bij andere landbouwdieren.

Als er veel dieren op een relatief klein, afleidingsarm gebied worden gehouden, is de kans op stress en verveling groter. Dit kan ertoe leiden dat de dieren zichzelf of elkaar verwondingen toebrengen. Om schade hiervan te beperken, worden er vaak lichamelijke ingrepen gedaan, zoals het afknippen van de snavelpunt bij kippen en het couperen van de staart bij biggen. Dit gebeurt uit kostenoverwegingen vaak zonder verdoving.

Ook is de kans op uitbraken van grootschalige dierziekte-epidemieën groter geworden in de loop der tijd. De meesten zullen zich de Q-koorts, BSE-crisis, Varkenspest of Mond en Klauwzeer nog wel kunnen herinneren. Op het moment dat zo’n uitbraak ook daadwerkelijk plaatsvindt, worden grote aantallen dieren vaak (preventief) geruimd.

Transport

Veetransport levert vaak problemen op vanwege de vervoersomstandigheden én vanwege de lange afstanden – vaak heel Europa door. Het op transport gaan levert sowieso vaak stress op bij de dieren, maar de ernstigste problemen ontstaan meestal door het slecht naleven van de regels. Voorbeelden hiervan zijn dat er teveel dieren tegelijk worden vervoerd, of dat de dieren te lang zonder voer en water onderweg zijn en daardoor bezwijken.

Diervriendelijk kiezen

In de loop der jaren is er steeds meer kritiek gekomen op de intensieve veeteelt, waardoor er een tegenbeweging op gang kwam van meer diervriendelijke vormen van veehouderij. Ook binnen de reguliere veehouderij is hier inmiddels wat meer aandacht voor.

Voor de consument in de winkel geven keurmerken houvast. De Beter Leven Sterren van de Dierenbescherming geven een duidelijke schaal aan: hoe meer sterren, hoe beter het dier het heeft gehad. De meest diervriendelijke keuze voor vlees, zuivel en eieren is echter het Biologische of Rondeel keurmerk, deze keurmerken geven de beste garantie dat een dier een goed leven heeft gehad.

Tot slot is een volledig plantaardige maaltijd de meest diervriendelijke maaltijd. Wil je daar in de keuken eens mee experimenteren? Op onze blogpagina zijn ook 100% plantaardige gerechten te vinden.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor