Europese maatregelen single-use plastics | Natuur & Milieu

Europese maatregelen single-use plastics

European Single-Use Plastics Directive is lekker ambitieus

Op 24 oktober van het afgelopen jaar stemde het Europees Parlement in met een voorstel van de Europese Commissie om de strijd aan te binden met plastics voor eenmalig gebruik, de zogenaamde Single-Use Plastics Directive. Dat was hard nodig want plastics worden nog veel te weinig gerecycled en er verdwijnt nog te veel in het milieu via het zwerfafval.

Het meest in het oog springende onderdeel van de maatregelen zijn de voorgestelde verboden op een aantal plastic items; bijvoorbeeld ballonnenstokjes, wattenstaafjes en wegwerpservies. Prachtige maatregelen natuurlijk, maar daar zit wat Natuur & Milieu betreft niet de kracht van dit voorstel.

Want tussen de verboden door staat ook dat de recyclebaarheid van plastic producten fors moet verbeteren, tot wel 90% hergebruik in 2025. Dat vraagt een flinke inspanning van het bedrijfsleven, want op dit moment wordt nog maar 30% van de verpakkingen gerecycled en dat is ook nog eens gemeten met een discutabele meetmethode. En daar zit meteen de volgende winst, want ook de manier waarop recycling gemeten gaat worden moet veranderen. Niet langer telt de hoeveelheid plastic die gescheiden ingezameld wordt, maar gaat het om de hoeveelheid plastic die uit de recyclefabrieken komt.

Maar de belangrijkste maatregel in het Europese voorstel is dat de kosten voor het opruimen en voorkomen van zwerfafval terecht moet komen bij de producenten van de plastic items die in het milieu terecht komen. Daarmee ontstaat een flinke prikkel om echt iets aan preventie te gaan doen. Bijvoorbeeld het anders ontwerpen van verpakkingen die veel in het zwerfafval voorkomen en wij denken dat zelfs statiegeld op kleine flesjes hiermee een aantrekkelijke maatregel voor het bedrijfsleven wordt.

Dit jaar gaat Natuur & Milieu hard aan de slag om deze Europese wetgeving een ambitieuze vertaling te geven voor de Nederlandse situatie.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/maatregelen-single-use-plastics/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>