Luchtvaartplannen terug naar de tekentafel - wat gebeurt er nu? 

In juni dit jaar deden wij een oproep om samen met ons bezwaar te maken tegen de nieuwe groeiplannen voor de luchtvaart van het kabinet. Meer dan 16.000 Nederlanders steunden onze oproep en meer dan tien andere milieu- en natuurorganisaties sloten zich bij ons aan. Op 9 juli hebben wij ons bezwaar in de vorm van een officiële zienswijze ingediend bij minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Wat gaat de politiek nu doen? 

Het was belangrijk om nu met z’n allen dit bezwaar te maken, want de luchtvaart in Nederland zorgt voor enorm veel geluidsoverlast en uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Het kabinet kreeg de opdracht om een plan, een luchtvaartnota, te maken dat moest laten zien hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. In mei dit jaar werden deze conceptplannen gepresenteerd en die waren enorm teleurstellend.  Het kabinet laat klimaat, natuur en welzijn onvoldoende terugkomen in de nota.

Er staan geen concrete voorstellen in om de uitstoot van de luchtvaart te begrenzen en er wordt nauwelijks in oplossingen geïnvesteerd. Sterker nog, elk jaar mogen er duizenden extra vluchten bijkomen. Als de plannen doorgaan mag in het ergste gevalde luchtvaart in Nederland groeien van 560.000 vluchten per jaar nu, naar 800.000 in 2050. Groei betekent nog veel meer geluidsoverlast, ultrafijnstof en uitstoot van CO2, terwijl steeds duidelijker wordt dat we de klimaatdoelen van 2030 op de huidige manier al niet gaan halen. Vliegen wordt snel een van de grootste bronnen van uitstoot van broeikasgassen voor Nederland en dat moet echt anders.

Het bezwaar tegen de plannen
Wij sloegen daarom de handen ineen. Samen met Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Milieudefensie hebben we een zienswijze geschreven waarin we bezwaar maken en alternatieve voorstellen doen. En we vroegen daarbij om jouw steun. We vinden dat er  strenge geluidsnormen moeten komen, de sector moet zich houden aan de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord en de sector moet, net als andere sectoren, belasting gaan betalen. Ook moeten alle vliegvelden een natuurvergunning aanvragen en mag vliegveld Lelystad niet open. Het is daarbij onvermijdelijk dat het aantal vluchten structureel afneemt in plaats van toeneemt.

Massale steun voor bezwaar op de luchtvaartplannen
Aan onze oproep om samen met ons bezwaar te maken, is massaal gehoor gegeven. Meer dan 16.000 Nederlanders steunden onze oproep en meer dan tien andere milieu- en natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Vogelbescherming sloten zich aan bij de oproep. Op 9 juli 2020 hebben wij samen met alle andere organisaties en namens alle ondertekenaars de zienswijze aangeleverd bij minister van Nieuwenhuizen. Het ministerie moet met een officiële reactie op de zienswijze komen (deze komt via een ‘nota van antwoord’). Als deze reactie gepubliceerd wordt, weten we wat er met alle bezwaren wordt gedaan.

Steun uit een andere hoek
Eind juli verschenen er publicaties die onze zaak verder ondersteunden: zowel het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM), als een onafhankelijke commissie (de commissie MER) gaven aan dat de luchtvaartplannen van de minister veel te vaag zijn ,waardoor onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor economie, mens, milieu en natuur. Net als 16.000 Nederlanders en meer dan tien milieuorganisaties geven ook deze belangrijke onafhankelijke commissies aan: minister van Nieuwenhuizen heeft huiswerk te doen..

Wat gaat de politiek nu doen?
De minister was van plan om de nota eind dit jaar definitief vastgesteld te krijgen door de Tweede en Eerste Kamer. Maar we horen nu van ambtenaren dat de minister pas later in het najaar met een reactie op alle zienswijzen en adviezen komt. Daarna is de Tweede Kamer aan zet om haar taak als controleur van het kabinet uit te voeren, en vervolgens de Eerste Kamer. Dit heet de parlementaire behandeling. Zo’n traject duurt minstens een half jaar. Gezien de stevige en fundamentele kritiek op de kwaliteit van de luchtvaartnota is het zeer onwaarschijnlijk dat de parlementaire behandeling nog met het huidige kabinet doorgaat. In maart 2021 zijn immers de Tweede Kamer-verkiezingen al. De behandeling ligt dan stil totdat er een nieuw kabinet komt. Tot die tijd is het helaas onduidelijk hoe de verduurzaming van de luchtvaart verder vorm krijgt, maar het betekent ook dat de groeiplannen van Schiphol en het opengaan van vliegveld Lelystad tot die tijd onzeker blijven. Wij houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en blijven inzetten op een duurzame luchtvaart.

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/luchtvaartplannen-terug-naar-de-tekentafel-wat-gebeurt-er-nu/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>