Lobby in corona-tijd: een kijkje achter de schermen | Natuur & Milieu

Lobby in corona-tijd: een kijkje achter de schermen

Het was even wennen, maar het videobellen en thuiswerken worden steeds meer normaal. Zo ook in ons werk, waarin beleidsbeïnvloeding een belangrijke rol speelt. Want naast onze publiekscampagnes en samenwerking met de koplopers geloven wij dat echte verandering, een verandering van het systeem betekent. Het systeem klinkt misschien wat abstract. Maar daarmee bedoelen we onder andere dat een groot deel van de wet- en regelgeving wordt aangepast. Deels achter de schermen werken wij er daarom aan dat het kabinet  maatregelen realiseert die vervuilend gedrag verminderen (door inprijzen, beperken of verbieden) en duurzame oplossingen stimuleren (door subsidiëren, investeren of ondersteunen).

Hoe gaat dat in zijn werk: lobbyen in coronatijd? Dat moesten wij zelf ook uitzoeken. Waar wij achterkwamen is dat politici en ambtenaren ook in deze tijd – of misschien wel meer dan anders – op zoek zijn naar nieuwe ideeën en oplossingen. Ook bleek dat de uitwisselingen van deze ideeën en oplossingen verrassend goed verlopen via videobellen. Voorwaarde bleef wel dat we informatie en ideeën goed onderbouwden, met de juiste argumenten en onderbouwd met cijfers, zodat ook duidelijk was wat de bijdrage is aan het klimaat (CO2-reductie) en de economie (meer banen). Maar dat was voor de coronacrisis niet anders. In dit artikel licht ik graag een paar voorbeelden uit waar we aan gewerkt hebben achter de schermen.

Groen herstel
De overheid denkt na over een fonds waarin opnieuw miljarden worden geïnvesteerd in onze economie. Wij hebben de afgelopen maanden heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze miljarden een bijdrage leveren aan het klimaat en groene banen opleveren. Wij willen ervoor zorgen dat de investeringen in een nieuwe, toekomstbestendige economie terechtkomen, in plaats van de oude economie die is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Als basis hebben we een plan hiervoor opgesteld met experts uit verschillende werkvelden om een antwoord te hebben op de vraag: hoe moet deze economie er dan uitzien en waar moet het geld naartoe? Met dit plan in de hand hebben we verschillende gesprekken gevoerd met hoge ambtenaren en politici tijdens webinars en heeft onze directeur een uitgebreid interview gegeven in dagblad Trouw.

We onderzoeken in gesprek met verschillende organisaties welke projecten in het ov, de warmte- en de isolatiesector nog een financiële injectie nodig hebben, en waar tegelijkertijd klimaatwinst en groene banen te behalen zijn. En we overleggen met de financiële sector om te kijken welke projecten hiervoor in aanmerking komen. We gaan zien op Prinsjesdag of dit zelfbenoemde ‘groenste kabinet ooit’ erin slaagt groen uit de crisis te komen.

Verkiezingsprogramma’s
Het lijkt nog heel ver weg: de Tweede Kamerverkiezingen. In maart 2021. Toch wordt binnen iedere politieke partij nu de laatste hand gelegd aan de conceptverkiezingsprogramma’s. Corona heeft ook een belangrijke invloed op de verkiezingen. Sociaal-economische thema’s zullen de boventoon voeren. Natuur & Milieu denkt mee met een aantal verkiezingsprogramma’s om zoveel mogelijk van onze prioriteiten ook daarin te krijgen, waaronder groen en duurzaam uit de coronacrisis komen. Daarnaast willen heel graag dit moment benutten om het principe ‘de vervuiler betaalt‘ in de programma’s te laten landen, zodat milieuschade een prijs krijgt.  Zo wordt duidelijk wat de kostprijs van een product is en wat het gekost heeft om het te maken en dus ook welke impact het heeft op het milieu.

Helaas gingen de meeste netwerkbijeenkomsten en politieke congressen fysiek niet door, waardoor we wat creatiever moesten worden om de juiste mensen te spreken. We hebben verkiezingspapers gedeeld met politici met daarin concrete, adviezen voor hun verkiezingsprogramma’s. En we hebben onze ideeën gedeeld in gesprekken met kopstukken binnen een aantal partijen en via de duurzaamheidsafdelingen. Na de zomer gaan we zien we hoe politieke partijen zich de komende jaren hard maken voor klimaat en herstel van biodiversiteit.

Luchtvaart
We werken hard aan de verduurzaming van de luchtvaart. De luchtvaartnota van dit kabinet is oude wijn in nieuwe zakken. Klimaat, natuur en welzijn verdienen meer aandacht. Daarom hebben we met 16.000 mensen officieel bezwaar gemaakt tegen deze kabinetsplannen. Eén klein lichtpuntje in deze nota was de uitwerking van het CO2-plafond, zodat ook de luchtvaartsector klimaatdoelen krijgt opgelegd. Samen met een aantal Tweede Kamerleden zijn we erin geslaagd moties aangenomen te krijgen die meer vorm geven aan de uitwerking van het CO2-plafond en vaart zetten achter de uitwerking. Samen met luchtvaartexperts en -juristen gaan we in gesprek met het Ministerie om mee te denken over de uitwerking van dit plafond.

Dit zijn slechts drie onderwerpen waarop we als Natuur & Milieu lobbyen voor een duurzame toekomst. Binnen onze vier thema’s zijn er veel verschillende wetten en regels om te verduurzamen en knoppen om aan te draaien. Dit werk blijft onverminderd doorgaan. We hopen daar de komende tijd mooie resultaten van terug te zien.

Door Karen van den Einden
Senior adviseur Public Affairs en Positionering

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor