Laat nieuwe, duurzame warmtebronnen toe op bestaande warmtenetten | Natuur & Milieu

Opinie: laat duurzame warmtebronnen toe op bestaande warmtenetten

Een warmtenet is, naast bijvoorbeeld een warmtepomp, een van de duurzaamste alternatieven voor het verwarmen van huizen en tapwater. Voorwaarde is wel dat de warmte in de warmtenetten duurzaam is. En juist daar dreigt het mis te gaan.

Nu we met z’n allen van het gas af gaan, wordt er steeds meer gekeken naar duurzame alternatieven voor het verwarmen van huizen. Warmtenetten zijn in principe een goed en duurzaam alternatief. Als we niet oppassen is er echter een reëel risico dat warmtenetten helemaal niet zo duurzaam worden.

Een warmtenet is, naast bijvoorbeeld een warmtepomp, een van de duurzaamste alternatieven voor het verwarmen van huizen en tapwater. Die netten bestaan al langer, de meeste mensen kennen ze als stadsverwarming.  Er zullen meer warmtenetten komen en bestaande netten zullen groeien.  Deze groei van warmtenetten is cruciaal, anders kunnen we niet van het gas af. Voorwaarde is wel, dat de warmte in de warmtenetten duurzaam is. En juist daar dreigt het mis te gaan.

1 miljoen

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 400.000 huizen aangesloten op een warmtenet. Warmtebedrijven hebben de ambitie om vanaf 2025 te groeien met 80.000 aansluitingen per jaar. In 2030 hebben mogelijk 1 miljoen woningen of meer een aansluiting op een warmtenet. Natuur & Milieu juicht die ambitie toe.

We moeten wel oppassen dat we geen dingen doen waar we later spijt van krijgen. We moeten zorgen dat die nieuwe warmte duurzaam is. Voor het verduurzamen van warmtenetten is echter tot nu toe weinig tot niets geregeld. Wel is voor het maken van warmte uit biomassa subsidie beschikbaar. Dat stimuleert diverse bedrijven de mogelijkheden te verkennen om met biomassa warmte te maken. Er is echter een probleem: het stoken van biomassa is helemaal niet duurzaam.

Hout en planten

Stoken op biomassa betekent in de praktijk het verbranden van hout van planten en bomen. Die nemen CO2 op, die bij de verbranding weer vrijkomt. Daarmee is de cirkel rond en is biomassa op papier klimaatneutraal. Maar in werkelijkheid komt er ook CO2 vrij bij het produceren en vervoeren van biomassa. Bovendien is biomassa schaars en populair en wisselt het aanbod, waardoor leveringszekerheid van energie aan consumenten onder druk kan komen te staan.

Voor het verwarmen van huizen met warmtenetten zijn er voldoende andere bronnen beschikbaar, zoals aardwarmte, restwarmte van duurzame bedrijven en warmte uit oppervlaktewater. Er is belangstelling van verschillende bedrijven om die nieuwe duurzame bronnen te ontwikkelen. De warmte van die nieuwe bronnen moet dan natuurlijk wel bij de huizen kunnen komen. De vraag is alleen hoe?

Toegang nodig

Als er nog geen net ligt, leg je een nieuwe aan. In het geval er al wel een net ligt, is het onzinnig een tweede net er naast te leggen. Die nieuwe bronnen hebben dus toegang nodig tot bestaande warmtenetten. Zonder die toegang, is het opstarten van nieuwe, duurzame bronnen niet interessant. Om de komst van nieuwe bronnen te stimuleren is het recht op toegang tot een warmtenet dus een belangrijke voorwaarde. Met meerdere bronnen op een net kan de consument straks zelfs kiezen tussen warmteproducten. Kijk, dan maken we echt stappen.

Wilma Berends
Programmaleider Energie Gebouwde Omgeving

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Natuur & Milieu

Volg ons op Facebook en Twitter of meld je aan voor de nieuwsbrief.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/laat-nieuwe-duurzame-warmtebronnen-toe-op-bestaande-warmtenetten/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>