Laadpalenschaarste - hoe staat jouw gemeente ervoor? | Natuur & Milieu

Laadpalenschaarste – hoe staat jouw gemeente ervoor?

De opkomst van elektrische auto's en hybrides is niet te stoppen. Er wordt verwacht dat er in 2020 200.000 stekkerauto's in Nederland rondrijden. Maar er zijn zorgen over de beschikbaarheid van openbare laadpalen. Is deze zorg terecht? Je kunt nu op de kaart van Nederland zien in hoeverre jouw gemeente is voorbereid op de komst van elektrische auto's.

De groei van het aantal laadpalen in Nederland gaat tot nu toe gelijk op met het aantal verkochte elektrische auto’s en hybrides. Met 90.000 stekkerauto’s is ons land is samen met Noorwegen koploper in de wereld. “Het aantal auto’s met stekker – zowel plugin hybrides als volledig elektrische auto’s – is de laatste jaren verdrievoudigd. En dat geldt ook voor de openbare laadpunten. In december 2015 telde Nederland 7.395 openbare laadpunten1, 10.300 semipublieke laadpunten2 en 465 snelladers”, aldus Ivo Weekenborg, directeur van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL). Maar de spreiding van openbare laadpalen is onevenredig verdeeld over Nederland zegt hij in een interview.

Geen oprit, geen parkeerruimte

Er zijn grote delen van Nederland waar nog geen of weinig openbare laadpalen aanwezig zijn. In grote steden is er nog geen probleem, maar de parkeerruimte die nodig is voor uitbreiding van het laadnetwerk is beperkt en de meeste mensen hebben geen mogelijkheid om thuis te laden. Zeventig procent van de Nederlanders met een auto heeft geen eigen oprit. Als het aantal elektrische auto’s blijft groeien zoals voorspeld, ontstaat er een groot tekort over een aantal jaren. Er zouden maar liefst 53.000 extra laadpalen nodig zijn voor elektrische auto’s als de prognoses kloppen. Door een Green Deal die medio 2015 werd gesloten, wordt er gewerkt om het aantal openbare laadpalen te verhogen naar 14.000 totaal, maar dat is nog niet voldoende.

Uitdaging voor gemeenten

Hetzelfde beeld ontstaat als je een blik werpt op de nieuwe kaart met laadpalendichtheid van Over Morgen. Ze maakten een analyse van de beschikbare laadpalen per gemeente en maakten een score tussen 0 en 100. Vooral de buitenstedelijke gebieden van Nederland kleuren rood. Dat betekent dat er een uitdaging ligt voor vele kleinere gemeenten. Gijs van Poel van Over Morgen: ‘Daarin hebben we niet alleen gekeken waar de laadpalen staan, maar ook waar de (potentiële) elektrische rijders wonen. Door te kijken hoeveel potentiële elektrische rijders er in een buurt wonen en dit af te zetten tegen de huidige hoeveelheid laadpalen, kunnen we per gemeente zien hoeveel palen erbij moeten komen en waar de grootste uitdaging ligt. Op die manier plaats je alleen palen op plekken waar ze gebruikt worden en zorg je voor voldoende palen voor de elektrische rijders’.

> Bekijk hoe jouw gemeente ervoor staat

Twee parkeerplekken per negen auto’s. U moet er niet aan denken.

‘Hoewel de meeste gemeenten zich nu bezig houden met elektrisch rijden, blijft het aantal openbare laadpunten op veel plekken achter bij de vraag. Eén laadpaal voor negen elektrische rijders is simpelweg te weinig. Toch voelen veel gemeenten zich niet geroepen om palen bij te plaatsen als het huidige netwerk kraakt in haar voegen. Er staat immers al een laadpaal bij u in de buurt dus we plaatsen niets bij. Stel je eens voor dat deze redenatie ook zou gelden voor conventionele auto’s: twee parkeerplekken per negen auto’s. U moet er niet aan denken’, aldus Gijs van der Poel op zijn blog. Dit bevestigt het beeld dat Natuur & Milieu een aantal jaar geleden al schetste: 75% van de gemeenten heeft geen budget voor het plaatsen van openbare laadpalen, maar 82% krijgt wel aanvragen binnen van bewoners.

Wat kun jij doen?

Wijs je gemeente op het Kennisloket op de website van het NKL. Weekenborg: “Dit kennisloket is samen met gemeenten en marktpartijen gemaakt en zorgt voor een snelle verspreiding van kennis.”

Ons standpunt

Elektrisch rijden heeft de toekomst en zorgt ervoor dat auto’s minder energie gebruiken en op schone energie uit wind en zon kunnen rijden. Daarbij zijn elektrische auto’s stiller en schoner. We willen maximale inzet om het wagenpark in Nederland elektrisch te maken. Daarvoor zijn slimme belastingconstructies en soms subsidies nodig. In 2020 willen we 200.000 elektrische auto’s hebben rondrijden (en dat lijkt werkelijkheid te worden). Daarnaast willen we dat er 60.000 laadpunten beschikbaar zijn.

Uitleg

1: Publieke punten zijn laadpunten op straat waar iedereen terecht kan, meestal 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze punten worden in opdracht van steden en gemeenten beheerd door laadpunt exploitanten en ze worden vaak (mede) gefinancierd door die steden of gemeenten. De grootste en bekendste exploitant van publieke laadpunten in Nederland is Stichting e-laad (bron: NewMotion). Alle laadpalen maken gebruik van groene stroom.

2: Semipublieke punten zijn punten die toegankelijk zijn voor het publiek maar die zich bevinden op privaat terrein. Bijvoorbeeld in een parkeergarage, bij een wegrestaurant of bij een kantoorgebouw. Deze punten – ook beheerd door laadpunt exploitanten – worden soms gefinancierd door de eigenaar van de locatie (de garage, het restaurant, et cetera), soms door de exploitant, soms gezamenlijk of in andere constructies (bron: NewMotion).

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/laadpalen-schaarste-of-niet/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>