De kolencentrale die nooit gebouwd had moeten worden | Natuur & Milieu

De kolencentrale die nooit gebouwd had moeten worden

Vandaag wordt de nieuwe kolencentrale van Uniper ‘feestelijk’ geopend door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Eén dag voordat het klimaatverdrag van Parijs officieel wordt ondertekend, opent Uniper op de Maasvlakte een nieuwe kolencentrale: een symbool van het fossiele tijdperk. Een dag later zet Europa haar handtekening onder een verdrag waarin we afspreken afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Wat Natuur & Milieu betreft geen reden voor een feestje.

Zo snel mogelijk weer dicht

De kolencentrale stoot namelijk ook het broeikasgas CO2 uit wat sterk bijdraagt aan de opwarming van de aarde. In vergelijking met bijvoorbeeld gas en biomassa zijn kolen één van de meest vervuilende fossiele brandstoffen. De vijf kolencentrales in Nederland zijn verantwoordelijk voor maar liefst 16% van de huidige Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast stoten ze ook fijnstof, stikstofdioxide, zwaveloxide en kwik uit. Dit heeft zeer schadelijke gevolgen voor natuur en gezondheid. Door alle kolencentrales te sluiten, bespaart Nederland maar liefst 8 tot 10 miljard op het tegengaan van gezondheids- en klimaatschade, zo blijkt uit een studie van SEO in opdracht van Natuur & Milieu.

De bouw

In 2005 zijn energiebedrijven door het ministerie van Economische Zaken uitgenodigd om nieuwe kolencentrales te bouwen en in gebruik te nemen. De energiebedrijven voorspelden een dreigend tekort aan elektriciteitsproductie. Bovendien was de energiemarkt net geliberaliseerd en vreesde men dat grote bedrijven die veel energie gebruiken een hogere prijs zou moeten betalen. Daarom werd er naar alternatieven voor goedkope stroom gezocht. Dit resulteerde in de bouw van drie nieuwe kolencentrales: twee op de Maasvlakte (Uniper en Engie) en één in de Eemshaven (RWE/Essent).

Rol Natuur & Milieu

Jarenlang heeft Natuur & Milieu geprocedeerd tegen de komst van deze nieuwe centrale via de natuurvergunning en aanscherping van de emissienormen. De kolencentrale schaadt de kwetsbare natuur in Zuid Holland door onder andere de uitstoot van stikstof en zwaveloxide. Helaas besloot de Raad van State afgelopen januari dat de natuurvergunning toch goed is. Niet alleen de natuur lijdt onder de komst van deze kolencentrale: ook het klimaat en de gezondheid zijn erbij gebaat als deze kolencentrale (en alle andere kolencentrales in Nederland) zo snel mogelijk dicht gaat.

Kortom: heel Nederland is erbij gebaat als deze, en de andere 4 kolencentrales, dicht gaan. Inmiddels staan alle seinen op rood voor kolen: de meerderheid van de Tweede Kamer wil een uitfasering van kolen. Het Kabinet erkent dat een elektriciteitsvoorziening zonder kolen nodig is. In Parijs tekenden 195 landen voor een klimaatakkoord dat kolen voorgoed buitenspel zet. Met het ondertekenen zal Europa alle 280 kolencentrales moeten sluiten in 10-15 jaar tijd. En toch wordt vandaag de kolencentrale van Uniper feestelijk geopend. En dat is geen reden voor een feestje.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
  • Bekijk de privacyverklaring