Kolen laten ons koud | Natuur & Milieu

Kolen laten ons koud

Woon je in Den Haag, Rotterdam of het Westland? Dan willen de kolenbedrijven je huis weer gaan verwarmen met kolen!

Je vraagt je waarschijnlijk af of dit geen stap terug in de tijd is. Waren kolen voor verwarming niet iets uit het verleden waar we vanaf zijn gestapt? Dat klopt. Voordat we in Nederland de huizen massaal op gas hebben aangesloten werden ze voornamelijk verwarmd door kolen of olie. Deze smerige brandstoffen zorgden ervoor dat de luchtkwaliteit in de stad op een koude dag wanneer iedereen begon te stoken erbarmelijk was. Verwarmen op gas was een hele stap voorwaarts en zorgde voor een flinke verbetering van de luchtkwaliteit.

Als het aan de eigenaars van de kolencentrales op de Maasvlakte ligt dan worden de woningen rondom hun centrales binnenkort weer met kolen verwarmd. Hoe zit dat nou? Anno 2017 zijn kolen op hun retour. Het draagvlak voor de kolencentrales op de Maasvlakte is tot een dieptepunt gedaald. Voor kolenstroom is bijna geen enkele partij meer te porren. Om te zorgen dat de kolencentrales open kunnen blijven willen de kolenbedrijven graag ook de warmte die uit hun centrale komt aan de man brengen. Hiervoor willen ze met 300 miljoen aan gemeenschapsgeld een warmtenet aanleggen in de regio rondom de Maasvlakte. Met dit warmtenet moet vervolgens kolenwarmte naar tuinders en woningen tussen Den Haag en Rotterdam getransporteerd worden. Het gevolg is dat de kolencentrales niet meer zomaar dicht kunnen omdat vele woningen en tuinders voor hun verwarming afhankelijk zijn van de centrales. Volgens Natuur & Milieu is dit een stap terug.

Niet alleen Natuur & Milieu spreekt zich uit tegen kolenwarmte. Ook de gemeente Den Haag, Rotterdam, Leiden en Westland hebben aangegeven geen kolenwarmte te willen. Evenals de tuinders verenigd in LTO glaskracht en bedrijven zoals Heineken. Er lijkt dus helemaal geen draagvlak te zijn voor deze investering. Ook is het verduurzamingseffect minimaal aangezien de warmte die kolencentrales leveren niet echt helemaal een restproduct is. Om deze warmte te genereren moeten de centrales namelijk harder draaien. Helemaal niet duurzaam dus!

Voorstander van duurzame warmte

Natuur & Milieu is voorstander van duurzame warmte. Hier valt ‘restwarmte’ uit kolencentrales niet onder. Werkelijk duurzame warmte is warmte uit warmtepompen of uit een warmtenet dat gevoed wordt door geothermie. Deze technieken hebben de toekomst. Tijd om weer een stap vooruit te maken en afscheid te nemen van aardgas, en over te gaan op echt duurzame warmte. Kolen laten ons koud!

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/kolen-laten-ons-koud/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>