Klimaattop 23: wat gebeurde er in Bonn?

Geen top voor nieuwe afspraken, wél tijd voor concrete maatregelen. Hoe gaan we onze doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs halen?

Wat zijn de doelstellingen?

De 23e klimaattop is er niet om klimaatdoelstellingen af te spreken: dat hebben we immers twee jaar geleden in Parijs al gedaan. Daar spraken we collectief af de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Wat dan wel? De aanwezige landen gebruikten deze klimaattop om te bespreken hóe ze de gemaakte afspraken willen gaan halen. Denk bijvoorbeeld aan concrete Europese emissienormen voor auto’s en maatregelen op nationaal en internationaal niveau voor de transitie naar schone energie. Voor Nederland ging kersverse minister van Economische Zaken & Klimaat Eric Wiebes naar de top. Hij kwam met de belangrijke boodschap om in Europa minder broeikasgassen te gaan uitstoten: momenteel heeft de EU als doel om in 2030 40 procent minder uit te stoten. Minister Wiebes wil dit verhogen naar 55 procent.

Twee hele jaren om van afspraken naar maatregelen te komen lijkt behoorlijk ruim genomen voor een dergelijk urgent probleem als klimaatverandering. Daar komt nog blessuretijd bovenop: pas eind volgend jaar (voor de volgende klimaattop, in Polen) moet helemaal uitgekristalliseerd zijn hoe de verschillende landen het klimaatakkoord van Parijs in de praktijk gaan uitwerken.

Organisatie Fiji

De organisatie van de 23e klimaattop lag officieel in handen van Fiji, bij veel mensen bekend als tropisch paradijs. Maar juist als eilandengroep zijn zij als geen ander een risicogebied voor de gevolgen van klimaatverandering. Eilanden zijn gevoeliger voor heftig weer zoals orkanen en tsunami’s, en een rijzende zeespiegel kan van Fiji het nieuwe Atlantis maken. Vorig jaar nog trok de zwaarste cycloon ooit, cycloon Winston, over de eilanden en liet 44 doden en 1 miljard dollar aan schade in zijn kielzog achter. Vanwege de organisatorische uitdaging van een klimaattop op een tropisch eiland, is de locatie van de COP23 verplaatst naar Bonn in Duitsland.

De gehele klimaattop-tent ademt een tropische Fijische cultuur, die nogal contrasteert in deze regenachtige novemberdagen. Vanuit het druilerige Rheinauer-park stap je een exotische wereld in. Overal vind je enorme kleurige foto’s, en stands met bijvoorbeeld traditionele klederdracht en bouwkunst. De argeloze klimaattopganger kan ook struikelen over een uitvoering van traditionele zang en dans. Een vrolijk dynamisch geheel, en een onverwacht en enigszins ongepland pauzenummer buiten de deur van onze sessie op zaterdag 11 november.

De locatie

Om te voorkomen dat het gewone volk (zoals wij) mengt met de aanwezige very important people, is het terrein gescheiden in de Bula en de Bonn zone: In de Bula zone is ruimte voor de onderhandelingen tussen landen, waar concrete afspraken worden gemaakt voor de invulling van het Parijs akkoord. Grote namen als Al Gore, maar ook Arnold Schwarzenegger maken hier hun opwachting. De Bonn zone herbergt exposities, meeting rooms en de zogenaamde side-sessions.  Natuur & Milieu was organisator van een side-session,  waar we een paneldiscussie hielden over de Europese emissienormen voor transport.  Helaas concurreerden we in programmering met eerder genoemde Inconvenient Truth meester, een nogal oneerlijke strijd die je op de klimaattop niet makkelijk wint. Gelukkig waren onze gasten ook niet de minste!

Om te voorkomen dat het gewone volk (zoals wij) mengt met de aanwezige very important people, is het terrein gescheiden in de Bula- en de Bonn-zone: In de Bula-zone – genoemd naar de Fijische groet – is ruimte voor de onderhandelingen tussen landen, waar concrete afspraken worden gemaakt voor de invulling van het Parijs-akkoord. Grote namen als Al Gore, maar ook Arnold Schwarzenegger maken hier hun opwachting. De Bonn-zone herbergt exposities, meeting rooms en de zogenaamde side-sessions. Natuur & Milieu was organisator van een side-session, waar we een paneldiscussie verzorgden over de Europese emissienormen voor transport. Helaas concurreerden we in programmering met eerdergenoemde Inconvenient Truth-meester, een nogal oneerlijke strijd die je op een klimaattop niet makkelijk wint. Gelukkig waren onze gasten ook niet de minsten!


Beeldbron: Trouw.

Natuur & Milieu event COP23

Wij organiseerden op de COP23 namelijk een debat tussen kopstukken van de Europese Commissie (onder wie vicevoorzitter van de Energie-unie Maros Sefcovic), de Nederlandse overheid, en de voorlopende bedrijven op het gebied van elektrisch vervoer Vattenfall, LeasePlan, Royal Haskoning DHV en Centric.


Vice President van de Energy Union Maros Sevcovic geeft een introductie over het Mobility Package, en het recent afgegeven voorstel voor CO2-normen.

Op 8 november, enkele dagen eerder, presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor nieuwe CO2-normen en een EV-quotum voor autofabrikanten. Het EV (elektrisch vervoer)-quotum bepaalt hoeveel procent van de geproduceerde auto’s elektrisch moet zijn. De CO2-normen liggen laag, veel lager dan zou moeten om onze afspraken uit het klimaatverdrag van Parijs te halen. Individuele Europese landen hebben bijvoorbeeld al striktere normen op nationaal niveau afgesproken: ook Nederland heeft in het recente regeerakkoord ambitieuzere plannen voor CO2-reductie, die hiermee bemoeilijkt worden.

  

Het door de EC voorgestelde, niet-bindende, en wat ons betreft te lage quotum, stimuleert de productie van elektrische auto’s te weinig, waardoor de ambities niet kunnen worden gerealiseerd. Momenteel zijn er simpelweg niet genoeg elektrische auto’s op de markt voor de bedrijven die hun wagenpark willen elektrificeren, en die auto’s komen er met dit EV-quotum dus waarschijnlijk ook niet snel. Zo vertraagt het quotum van de Europese Commissie een snelle transitie naar elektrisch rijden. Samen met de koplopende bedrijven en de Nederlandse overheid, gingen wij in debat met de afgevaardigden van de Europese Commissie, om aan te geven wat deze norm betekent voor de koplopers en de transitie.

Voordat het voorstel wet wordt, buigen komend jaar het Europese Parlement en de Europese Raad zich hier nog over. Wij gaan dit beïnvloeden door het belang van elektrificatie van auto’s op de agenda te blijven houden van de Europese Unie.


Beeldbron: VRT.be

Klimaattop zonder VS

Hoewel de Amerikaanse president en klimaat-antiheld Donald Trump aangaf uit het Parijs-akkoord te willen stappen, is dit nog niet officieel. Tot die tijd zijn de VS nog steeds volwaardig partij in het akkoord en dus ook, weliswaar in bescheiden afvaardiging, aanwezig in Bonn. Veel Amerikaanse bedrijven lieten echter wel hun gezicht, én hun bereidheid zien op en rond de klimaattop. Het gevreesde negatieve effect van het aangekondigde vertrek van de VS bleef dus uit. Er zijn zelfs nieuwe landen toegetreden tot het klimaatverdrag, zoals Syrië en Nicaragua..

Uitkomsten

De klimaattop in Bonn behaalde een bescheiden resultaat en wordt vooral herdacht als ‘tussen-klimaattop’. De 195 deelnemende landen zijn het erover eens geworden om voor de volgende klimaattop, in Polen, een stappenplan op te stellen. Hierin moet bijvoorbeeld vastgelegd worden hoe we gaan meten en rapporteren over onze CO2-uitstoot. Ook moet elk land in 2018 gaan werken aan de herziening van de plannen om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Deze herziening staat bekend als de Talanoa-dialoog, een term afkomstig van de Fiji-eilanden die ‘voortdurende dialoog’ betekent. Deze Talanoa-dialoog moet ertoe leiden dat de landen nog meer gaan doen om het klimaat te redden dan dat ze in Parijs hebben aangegeven te doen. Bescheiden resultaat dus, en internationaal gezien moeten volgend jaar tijdens de klimaattop in Polen grotere stappen gezet worden. Des te belangrijker dat we als Nederland niet stil blijven zitten en dat we doorgaan met schonere energie, beter voedsel en slimmere mobiliteit.

Ben je benieuwd wat jij nog meer kan doen om je steentje bij te dragen, bekijk dan deze pagina eens of volg ons op Facebook, Twitter of via onze nieuwsbrief.

Of help ons om ons werk door te zetten, door ons te steunen met een gift.


Beeldbron sidebar: Wolfgang Rattay/Reuters

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/klimaattop-cop23-gebeurde-er-bonn/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>