Klimaatakkoord of niet akkoord? Dit is de klimaattafel Gebouwde omgeving

Na maanden onderhandelen kwamen we in december 2018 tot de conclusie dat we het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord niet kunnen ondersteunen. Maar wat staat er eigenlijk in dat akkoord? Wat is er nu afgesproken en wat kan er beter? In deze serie blogs rond de vijf klimaattafels geven we antwoord. Deel 2: Gebouwde Omgeving.

Een transformatie van ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen in Nederland: dat is waar de deelnemers van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving zich mee bezig houden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 13% van de CO2-uitstoot. Nu worden huizen en gebouwen meestal nog verwarmd door aardgas en zijn vaak matig geïsoleerd. Met de afspraken in het Klimaatakkoord moeten tussen nu en 2030 snel grote stappen gezet worden naar goede isolatie en duurzame verwarming. In 2030 zouden er 1,5 miljoen woningen ‘van het gas af’ moeten zijn.

Wat houdt ‘van het gas af’ in?

Om huizen en gebouwen van het gas af te krijgen, moeten ze allereerst goed zijn geïsoleerd. Een goed geïsoleerd huis heeft immers minder warmte nodig. Vervolgens worden de cv-ketels vervangen door een aansluiting op een warmtenet of door elektrische verwarming. Elektrische verwarming kan bijvoorbeeld een warmtepomp zijn, of misschien infraroodpanelen. Ook gaan we elektrisch koken. Om dit alles te stimuleren, wordt gas duurder en elektriciteit iets goedkoper.

Hoe de omslag eruit gaat zien, kan per huis of wijk verschillen. Daarom maken alle gemeenten per wijk een warmteplan. Voor oude huizen zijn andere maatregelen nodig dan voor nieuwe. Voor dichtbebouwde wijken met veel hoogbouw zijn andere oplossingen te bedenken dan voor gebieden met weinig huizen. Er komen ‘standaarden’ waarin staat wat voor jouw type huis de beste vorm van isolatie is. Zodat je weet hoe je bijvoorbeeld je dak moet isoleren of welk soort isolerend glas je moet kiezen om het in 1 keer goed te doen. Zodat iedereen die gaat verbouwen dat ‘spijtvrij’ kan doen.

Dit is een enorme operatie en ook erg ingrijpend voor consumenten. Daarnaast krijgen gemeenten er in de plannen heel veel werk bij. We willen daarom dat alles zo transparant en duidelijk mogelijk is. Gemeenten moeten hun inwoners betrekken en goed informeren. Hoe zorgen we ervoor dat dit in de praktijk lukt? Dat punt heeft volgens ons nog aandacht nodig.

Woonlasten mogen niet stijgen

De schrijvers van het Klimaatakkoord willen ‘snel meters maken’. Daarom beginnen woningcorporaties al binnenkort met het grootschalig verduurzamen van huurwoningen. Dit wordt ‘de startmotor’ genoemd. De komende jaren gaat het om tienduizenden woningen. Door de grote schaal kunnen de kosten laag worden gehouden. Voorwaarde is dat de huur en de energierekening niet mogen stijgen.

Ook voor huiseigenaren zouden de woonlasten niet mogen stijgen. Een huiseigenaar die zelf aan de slag wil, kan subsidies aanvragen voor onder meer isolatie, een warmtepomp of een zonneboiler. Mensen kunnen ook gebruikmaken van aantrekkelijke leningen. Zo komt er de mogelijkheid van een lening die aan het huis is verbonden, en die wordt meeverkocht als de eigenaar vertrekt. Ook komen er vanaf 2020 allerlei initiatieven om de kosten van isoleren en duurzaam verwarmen omlaag te krijgen.

Alternatieven?

In het huidige akkoord wordt een grote rol toegekend aan ‘groen gas’ en aan biomassa (houtresten bijvoorbeeld). We vinden die rol te groot en willen dat dat echt een uitzondering is. Groen gas en biomassa zijn namelijk schaars en niet echt duurzaam. Er zijn al veel goede alternatieven beschikbaar zoals aardwarmte, warmte uit oppervlaktewater en restwarmte van datacentra en die moeten meer benut worden.

In het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord staan meer dan zeshonderd afspraken. In deze blogserie lichten we er een deel uit waar we dieper op ingaan.

Lees de derde blog over de klimaattafel Mobiliteit Naar het blogoverzicht over het Klimaatakkoord
Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/klimaatakkoord-of-niet-akkoord-dit-is-de-klimaattafel-gebouwde-omgeving/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>