Klimaatakkoord of niet akkoord? Dit is de klimaattafel Elektriciteit | Natuur & Milieu

Klimaatakkoord of niet akkoord? Dit is de klimaattafel Elektriciteit

Na maanden onderhandelen kwamen we in december 2018 tot de conclusie dat we het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord niet kunnen ondersteunen. Maar wat staat er eigenlijk in dat akkoord? Wat is er nu afgesproken en wat kan er beter? In deze serie blogs rond de vijf klimaattafels geven we antwoord. Deel 4: Elektriciteit.

Op dit moment komt de stroom die we dagelijks allemaal gebruiken nog voor 86 procent uit vervuilende, fossiele bronnen: kolencentrales en gascentrales. De goede ambitie van het huidige Klimaatakkoord is dat in 2030 minstens 70 procent van de elektriciteit in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Deze energie wordt opgewekt op zee en ook op land.

Windparken op zee

In 2030 komt onze stroom vooral van de Noordzee. De komende jaren worden er namelijk veel windparken op de Noordzee neergezet. Dat is heel goed nieuws. Op land is het vaak passen en meten met windmolens en de Noordzee is ondiep en daarom erg geschikt voor het plaatsen van windmolens.

Maar voor het klimaat zijn er eigenlijk meer windparken op zee nodig dan nu is afgesproken. En we zien graag duidelijke afspraken over hoe de Noordzee wordt ingericht. De Noordzee lijkt misschien groot en rustig, maar het is een van de drukste zeeën ter wereld. Andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld vissers, moeten ook betrokken worden. En daarnaast willen we dat meer windparken op zee goed wordt gecombineerd met meer aandacht en ruimte voor de natuur. Er is veel achterstallig onderhoud en dit moet nu eindelijk serieus worden aangepakt.

Regionale Energie Strategie

Behalve op zee, moet er ook meer duurzame elektriciteit worden opgewekt op land. Om dat in goede banen te leiden, worden er ‘Regionale Energie Strategieën’ gemaakt. In 31 regio’s, die samen heel Nederland beslaan, gaan gemeenten en provincies die strategie opstellen. Daarin bepalen ze hoeveel duurzame energie ze gaan opwekken, waar en hoe.

De Regionale Energie Strategieën (RES) worden zo georganiseerd dat ook burgers volop inspraak hebben. Bovendien moeten producenten burgers gaan betrekken en laten meedoen in wind- en zonprojecten. Zo verdienen we er allemaal wat aan.

Geen subsidie voor biomassa-elektriciteit

Je hoort de laatste tijd veel over energie uit biomassa. Dat is energie die je krijgt door verbranding van bijvoorbeeld hout, gft-afval of dood plantenmateriaal. Dat lijkt duurzaam: hout en planten kunnen immers weer aangroeien. Maar er zijn ook veel risico’s aan het gebruik van biomassa. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor ontbossing en voor verlies aan biodiversiteit. En als grond wordt gebruikt voor de productie van biomassa, dan kan de voedselvoorziening van de lokale bevolking in gevaar komen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er geen subsidie zal worden verstrekt voor elektriciteit uit biomassa. Daar zijn we blij mee.

Prijs voor CO2-uitstoot

Elektriciteit zorgt nu voor 27 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een prijs komt op de CO2-uitstoot van elektriciteit. Dat is positief. Want zo wordt fossiele elektriciteit iets duurder, en duurzame elektriciteit wordt relatief aantrekkelijk.

In het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord staan meer dan zeshonderd afspraken. In deze blogserie lichten we er een deel uit waar we dieper op ingaan.

Lees de vijfde blog over de klimaattafel Landbouw Naar het blogoverzicht over het Klimaatakkoord
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.