Wat staat er in het Klimaatakkoord over mobiliteit?

In het Klimaatakkoord staan vijf sectortafels centraal. Aan iedere tafel onderhandelden we mee en hebben we ons ingezet voor een duurzaam resultaat. In deze blog leggen we meer uit over de tafel Mobiliteit: wat was het doel van de tafel en welke maatregelen staan er nu in het Klimaatakkoord?

Doel sectortafel Mobiliteit

De sectortafel Mobiliteit kreeg in principe de opdracht om de CO2-uitstoot van de mobiliteitssector met 7,3 megaton te verlagen, maar dit doel is in de loop van de afgelopen maanden eruit gehaald. Aan de sectortafel mobiliteit stond de overgang centraal van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden, vervoer met de fiets en het openbaar vervoer. Schone mobiliteit moest daarbij voor iedereen bereikbaar worden. Naast consumentenvervoer werd er ook gekeken naar oplossingen voor vrachtverkeer, scheepvaart en bouwmachines.

Waar hebben wij ons voor ingezet?

Er zijn een aantal zaken die voor ons centraal stonden tijdens de onderhandelingen. In de eerste plaats wilden we dat we met de maatregelen in het Klimaatakkoord de doelen van het Parijs-akkoord halen. Daarbij willen we een echte duurzame transitie stimuleren en staan we niet achter schijnoplossingen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bij de sectortafel Mobiliteit hebben we ons hard gemaakt voor de volgende maatregelen:

 • Elektrische personenvervoer wordt gestimuleerd.
 • Er wordt voldoende ingezet op de verbetering van het openbaar vervoer en aantrekkelijkheid van de fiets.
 • Er wordt enkel ingezet op duurzame geavanceerde biobrandstoffen (gemaakt van duurzame reststromen).

Sterke en zwakke punten van de Mobiliteitstafel

In de huidige plannen staan een aantal goede maatregelen:

  • Blij met   De deur wordt open gezet voor kilometerheffing
   Er wordt serieus gekeken naar een ander systeem van wegenbelasting. In plaats van te betalen voor het bezit van een auto, willen we in Nederland naar een systeem waarbij we betalen voor het gebruik van de wegen. Eindelijk staat de deur op een kier voor de ontwikkeling van zo’n belastingsysteem.

In de huidige plannen staan ook een aantal punten waarover we teleurgesteld zijn:

  • Ontevreden over   Er is bijna geen stimulans meer om elektrisch te gaan rijden
   Waar in eerste instantie leek alsof er een goed pakket op tafel lag om elektrisch rijden te stimuleren, bijvoorbeeld met een aantrekkelijke aanschafsubsidie en korting op belastingen, is dit in de uiteindelijke plannen bijna helemaal uitgekleed. Dit zorgt ervoor dat de markt van elektrische modellen stagneert en het dus veel minder aantrekkelijk wordt voor de consument om te kiezen voor deze veel schonere vorm van autorijden. Wel komt er 100 miljoen voor het stimuleren van tweedehands elektrische auto’s, waar Natuur & Milieu zich jaren hard voor heeft ingezet.
  • Ontevreden over   Weinig aandacht voor OV en fiets
   Er is weinig aandacht voor de verbetering van het OV en de fietsinfrastructuur. Er wordt wel 75 miljoen beschikbaar gesteld voor fietsenstallingen bij stations, maar er wordt geen echte transitie gestimuleerd naar duurzamere manieren van reizen.

Hoe nu verder?

Via de lobby blijven we ons inzetten voor maatregelen om het elektrisch vervoer te stimuleren. Daarnaast gaan we ons inzetten om te investeren in meer gebruik van fiets, het openbaar vervoer en het delen van voertuigen. Met een project als Auto van de Straat laten we consumenten kennismaken met de gemakken van autodelen. Ook blijven we werken aan een lang gekoesterde droom: het invoeren van kilometerheffing. Oftewel: een omslag van betalen voor het bezit van een auto naar het betalen voor het gebruik van je auto.

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/klimaatakkoord-mobiliteit/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>