Wat staat er in het Klimaatakkoord over industrie?

In het Klimaatakkoord staan vijf sectortafels centraal. Aan iedere tafel onderhandelden we mee en hebben we ons ingezet voor een duurzaam resultaat. In deze blog leggen we meer uit over de tafel Industrie: wat was het doel van de tafel en welke maatregelen staan er nu in het Klimaatakkoord?

Doel sectortafel Industrie

De sectortafel Industrie kreeg de opdracht om de CO2-uitstoot van de industrie met 14,3 megaton te verlagen. Veel processen draaien nu nog op fossiele energie, maar de Nederlandse industrie kan koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Maatregelen zoals elektrificatie, hergebruik van materialen en het benutten van restwarmte stonden hierbij centraal.

Waar hebben wij ons voor ingezet?

Er stond een aantal zaken voor ons centraal tijdens de onderhandelingen. In de eerste plaats wilden we dat we met de maatregelen in het Klimaatakkoord de doelen van het Parijs-akkoord halen. Daarbij willen we een echte duurzame transitie stimuleren en staan we niet achter schijnoplossingen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bij de sectortafel Industrie hebben we ons hard gemaakt voor de volgende maatregelen:

 • Er komt een CO2-heffing voor de industrie.
 • De vervuiler betaalt, de koploper profiteert van subsidie.
 • De voorgestelde maatregelen leiden tot echte doorbraken naar een groene industrie.

Sterke en zwakke punten van de Industrietafel

In de huidige plannen staan een aantal goede maatregelen:

  • Blij met   Er komt een milde CO2-heffing
   Een CO2-heffing is een effectieve manier om de CO2-uitstoot van de industrie terug te dringen en inkomsten te genereren die ingezet kunnen worden voor hun eigen vergroening. Het Planbureau voor de Leefomgeving en Centraal Plan Bureau hebben dit ook bevestigd. Wij hebben de politiek meermaals gewezen op dit inkoppertje.
   Update: Er is op 1 januari 2021 een milde, nationale CO2-heffing ingegaan.
  • Blij met   Programmatische aanpak van waterstof
   Wij zien potentie in waterstof als grondstof voor de chemische industrie en als brandstof voor de industrie of scheepvaart. Belangrijk daarbij is wel dat het groene, duurzame waterstof is, die wordt gemaakt met elektriciteit uit zonne- en windenergie in plaats van aardgas. Om te zorgen dat we straks voldoende groene waterstof hebben moeten we beginnen met de ontwikkeling van alles wat daarvoor nodig is. In het akkoord is vastgelegd dat er geld wordt gereserveerd voor de ontwikkeling hiervan en om te zorgen dat partijen ermee aan de slag gaan.
  • Blij met   Betere verdeling kosten en voordelen
   Naast de CO2-heffing komt er ook een hogere belasting op energie voor de industrie. Deze inkomsten worden gebruikt voor de vergroening van de industrie. Anders zouden de burgers en kleinbedrijf het geld op moeten hoesten voor de subsidiëring van de vergroening van de industrie. Dit is dus een verbetering van de verdeling van de lusten en lasten.

In de huidige plannen staan ook een aantal punten waarover we teleurgesteld zijn:

  • Ontevreden over   CO2-opslag gepresenteerd als belangrijke oplossing
   CO2-opslag (CSS) kost veel geld en kan er zo voor zorgen dat er niet geïnvesteerd wordt in andere, meer duurzame oplossingen. Wij zien CCS als een duur, laatste redmiddel. Door CO2-opslag verduurzaamt de industrie namelijk niet echt: het probleem wordt onder de grond gestopt, maar de uitstoot blijft doorgaan. Nu wordt CO2-opslag onterecht als belangrijkste pijler van het industrieakkoord gepositioneerd.

Hoe nu verder?

Wij willen dat de Nederlandse industrie een nog grotere stap vooruit zet en aan de slag gaat met daadwerkelijke verduurzaming. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar uiteindelijk ook voor de industrie zelf. Wij willen goede groene banen waar iedereen trots op kan zijn. De Nederlandse industriesector kan en moet een voortrekkersrol gaan spelen binnen Europa. Door de deur wagenwijd open te zetten voor CO2-opslag dreigt er te veel geld te gaan naar dit dure redmiddel en minder geld over te blijven voor echte innovaties. Wij blijven ons daarom inzetten om te zorgen dat de CO2-heffing nog effectiever wordt en om de overstap naar echte duurzame technieken in de industrie te stimuleren.

 

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/klimaatakkoord-industrie/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>