Wat staat er in het Klimaatakkoord over de gebouwde omgeving?

In het Klimaatakkoord staan vijf sectortafels centraal. Aan iedere tafel onderhandelden we mee en hebben we ons ingezet voor een duurzaam resultaat. In deze blog leggen we meer uit over de sectortafel Gebouwde omgeving: wat was het doel van de tafel en welke maatregelen staan er nu in het Klimaatakkoord?

Doel sectortafel Gebouwde omgeving

De sectortafel Gebouwde omgeving kreeg de opdracht om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving met 3,4 megaton te verlagen. Met uitzicht op een toekomst zonder gasaansluitingen, is er voor deze sector gezocht naar maatregelen om energie te besparen. Ook is er gekeken hoe we de overgang van aardgas naar alternatieve bronnen mogelijk kunnen maken voor duurzame warmte in woningen en andere gebouwen.

Waar hebben wij ons voor ingezet?

Er zijn een aantal zaken die voor ons centraal stonden tijdens de onderhandelingen. In de eerste plaats wilden we dat we met de maatregelen de doelen van het Parijs-akkoord halen. Daarbij willen we een echte duurzame transitie stimuleren en staan we niet achter schijnoplossingen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bij de sectortafel Gebouwde Omgeving hebben we ons hard gemaakt voor de volgende maatregelen:

 • Aardgas wordt onaantrekkelijk om mee te verwarmen;
 • De transitie van aardgas naar andere warmtebronnen wordt voor elke bewoner mogelijk en betaalbaar;
 • Er moet een voldoende ambitieuze isolatienorm komen.

Sterke en zwakke punten van de Gebouwde omgevingstafel

In de huidige plannen staan een aantal goede maatregelen:

  • Blij met   1,5 miljoen woningen worden verduurzaamd in 2030, onder andere door verwarming op elektriciteit of aansluiting op een warmtenet.
   Voor de transitie is het belangrijk dat we overgaan van aardgas op een duurzame warmtebron.
  •  Blij met   Aardgas wordt duurder, elektriciteit wordt goedkoper.
   Een slimme energiebelasting stimuleert de overgang van gas naar elektriciteit. Meer woningen gaan verwarmd worden via warmtepompen of warmtenetten. Zo is er minder gas nodig, wat goed is voor het klimaat en voor de situatie in Groningen.
  • Blij met   Woningcorporaties gaan versneld maatregelen doorvoeren en 100.000 woningen verduurzamen.
   Als de verhuurder gaat verduurzamen, kunnen in één keer meerdere huizen en grotere complexen worden verduurzaamd. Dat levert snelle CO2-reductie op.

In de huidige plannen staan ook een aantal punten waarin we teleurgesteld zijn:

  • Ontevreden over   Gemeenten hebben geen resultaatsverplichting.
   We vinden het logisch dat gemeenten een regisserende rol krijgen in de omslag naar duurzame warmte en dat zij de transitieplannnen voor hun eigen wijken gaan maken. Maar helaas is nog niet duidelijk welke doelen gemeenten daarbij moeten behalen en hoe we de landelijke doelen verdelen per gemeente.
  • Ontevreden over   Er komt een isolatienorm, maar die is nog onduidelijk.
   In het Klimaatakkoord staat dat er een isolatienorm voor verschillende soorten woningen komt. Helaas is deze norm nog niet ingevuld en niet klaar. Nu kan iemand niet beoordelen of een woning voldoende geïsoleerd is en weten we ook niet of de norm tot echte verduurzaming leidt of niet. Daarnaast weten we niet of deze norm een advies of een verplichting wordt.
  • Ontevreden over   Geen concrete plannen voor het uitfaseren van de gasgestookte cv-ketel.
   De alternatieven voor de gasgestookte cv-ketel worden gestimuleerd, maar er zijn geen afspraken gemaakt over de cv-ketel zelf. Op deze manier blijft de cv-ketel mogelijk nog langere tijd de norm dan nodig is.

 

Hoe nu verder?

Natuur & Milieu blijft zich inzetten voor minder aardgas en meer duurzame alternatieven. We focussen ons daarbij op het gebruik van duurzame warmtenetten, meer aardwarmte, meer warmtepompen, meer isolatie en minder cv-ketels. Naast onze inzet in de politiek, ondersteunen we consumenten met het verduurzamen van hun woning.

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/klimaatakkoord-gebouwde-omgeving/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>