Kijkje in de keuken: team Voedsel | Natuur & Milieu

Kijkje in de keuken: team Voedsel

Wie zijn toch die illustere mensen achter Natuur & Milieu? Maak kennis met ons team!

Wie zijn toch die illustere mensen achter Natuur & Milieu? Wie houden zich bezig met goede voeding en zetten zich in voor betere en duurzamere wereld? In onze nieuwe rubriek ‘een kijkje in de keuken’ laten we jullie kennismaken met de gezichten achter Natuur & Milieu. Vandaag de eerste ontmoeting met team Voedsel. Meet: Jelmer Vierstra! 

Om maar bij het begin te beginnen: wie ben je, hoe ben je bij Natuur & Milieu gekomen en wat doe je bij team Voedsel?

“Een van mijn eerste baantjes was pizzabakker. Buitengewoon leerzame start van het werkzame leven. Omgaan met een berg werk die echt niet te overzien is bijvoorbeeld. Want of er nou 1 of 100 mensen kwamen eten, aan het eind van de avond waren ze allemaal naar wens bediend. Van huis uit ben ik bioloog, dat wil zeggen, ik studeerde Natural Resources Management, zeg maar hoe je op een duurzame manier met onze natuurlijke hulpbronnen omgaat. En vooral hoe je rekening moet houden met de verschillende belangen die partijen hebben bij die hulpbronnen. Tijdens deze studie liep ik stage bij een adviesbureau, en daar ben ik doorgegroeid tot senior adviseur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Als bioloog heb je goed zicht op hoe een ideale wereld zou moeten functioneren. Als adviseur leer je pragmatisch zijn en te zoeken naar compromissen met alle belanghebbenden. Hoe zaken betaald worden speelt dan helaas vaak een doorslaggevende rol. Ik leerde daar te kijken naar wat er mogelijk is voor een onderneming die het graag zo duurzaam mogelijk doet maar zich tegelijk moet bekommeren om een gezonde financiële bedrijfsvoering. En dat is uiteindelijk ook in ons belang. Want niemand heeft iets aan bedrijven die de financiën uit het oog verliezen in een poging zo duurzaam mogelijk te zijn. Die bedrijven bestaan namelijk niet zo lang.

In mijn functie als adviseur voor onder andere PLUS supermarkten kwam ik Sijas (Akkerman, hoofd van team Voedsel bij N&M) tegen, en die vroeg me bij Natuur & Milieu te komen. Nu ben ik als projectleider verduurzaming voedselproductie binnen team Voedsel nog steeds bezig op het raakvlak van bedrijfsvoering en verduurzaming. Ik zit aan tafel met verschillende partijen, en zorg ervoor dat de beste deal op tafel komt voor iedereen. De boer in de provincie heeft weer andere belangen dan de overheid in Den Haag, en de consument in de supermarkt. Door mijn ervaring zie ik kansen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij bedrijven en organisaties.

shutterstock_197733308

Ik kijk bijvoorbeeld naar wetgeving en regels: welke van deze regels beperken de concurrentiekracht van boeren of organisaties die duurzaam bezig zijn? Voorbeeld: veel boeren hebben mooie daken waar heel veel zonnepanelen op passen. Maar voor veel boeren loont zo’n investering niet, omdat zij in het grootverbruikerstarief zitten van reguliere stroom, wat betekent dat ze heel weinig voor reguliere stroom betalen. Dus hoe kunnen we de overheid stimuleren om goede initiatieven te belonen, bijvoorbeeld met subsidies of fiscale prikkels? Ik onderhandel vanuit Natuur & Milieu voor het natuurbelang, maar altijd met oog voor bedrijfsvoering. Omdat ik geloof dat als we zoveel mogelijk naar win win situaties zoeken er uiteindelijk meer bereikt wordt. O en verder ben ik gemeenteraadslid in Woerden, en ben ik ook nog ergens echtgenoot en vader van twee prachtige dochters van zes en tien!”

Pff, je moet er maar tijd voor vinden. Dat kan volgens mij alleen als je sterk gelooft in de dingen die je doet.Wat zijn jouw motivaties en drijfveren?

“Weet je waar de huidige problemen op voedselgebied vandaan komen? Tijdens mijn studie leerde ik dat na de Tweede Wereldoorlog en de hongerwinter de overheid besloot dat er nooit meer iemand honger zou moeten lijden. De voedselproductie moest groter, geïntensiveerd en opgeschaald. Alles werd gesubsidieerd. Totdat bleek dat deze schaalvergroting behoorlijk wat impact had op het milieu. Wat volgde, was ironisch genoeg een tweede golf van ingrijpen vanuit de overheid, maar dit keer om de gevolgen van die schaalvergroting weer aan banden te leggen. Boeren werden opeens geconfronteerd met een heel arsenaal aan regels. En de rekening kwam bij het boerenbedrijf terecht. En dat is natuurlijk niet fair. Het is de morele plicht van bedrijven om zo duurzaam mogelijk te ondernemen, maar ook van de overheid om via haar instrumentarium die bedrijven die voorop willen lopen te steunen en belonen.

Ik vind dat mensen te makkelijk de vrije markt als oorzaak van alle ellende aanwijzen, en er gewoon een heleboel dingen verboden of juist wettelijk verplicht moeten worden. Het probleem is, de markt heeft ons in het Westen ook een heleboel gebracht, dat moeten we niet vergeten. Er zijn wereldwijd steeds minder mensen die ondervoed zijn en de middenklasse groeit enorm. En daardoor kunnen bijvoorbeeld steeds meer mensen op de smartphone of de laptop de leuke dingen van Goed Eten lezen! Dat is ook winst. We moeten alleen wel steeds oog blijven hebben voor negatieve bijeffecten van die economische groei. En daar als samenleving op anticiperen. Volgens mij is het de kunst om de randvoorwaarden waarbinnen de markt zijn gang kan gaan zó te organiseren dat de economie zich vanzelf zoveel mogelijk in verantwoorde richting ontwikkelt. Er zijn NGO’s (Non Governmental Organisations) die bedrijven aanklagen als het gedrag ze niet bevalt en de poot stijf houden voor de goede zaak, en er zijn NGO’s zoals wij die samenwerken en compromissen sluiten. En aanklagen klinkt negatief maar begrijp me goed, wij zijn allebei heel erg nodig! Want zonder de eerste groep heeft de tweede geen voedingsbodem om te lobbyen voor verandering.”

Dat klinkt logisch. Tenslotte nog een woord naar onze community: Wat zijn jouw beste tips voor een duurza(a)me(re) levensstijl?

“Ik ben zelf een vrij duurzame jongen, maar zeker geen heilige. Ik eet af en toe vlees, maar haal het wel spaarzaam en bij een lokale scharrelslager. Minder vlees eten is de meest duurzame ontwikkeling die we als maatschappij kunnen realiseren, samen met minder vliegen. Behandel vlees daarom als luxe-product in plaats van elke dag op tafel. Koop het met mate en dan van goede herkomst en topkwaliteit. En kies de rest van de week voor alternatieve bronnen van eiwit. Mijn tip is dan om naar andere keukens dan de Nederlandse te kijken. In Indonesië, India en Marokko bijvoorbeeld hebben ze veel meer ervaring met vegetarisch koken. Dan zit je niet met vervangers te stoeien maar eet je gewoon een recept dat vegetarisch bedoeld was.

Maar ook belangrijk is: oog hebben voor bedrijven die goed doen, en die steunen. Maak, als je portemonnee het toelaat, wanneer mogelijk de duurzame keuze.Wees realistisch naar jezelf en naar anderen. Een bedrijf gaat geen dingen veranderen als het z’n concurrentiepositie ondermijnt. Bedrijven die hun nek uitsteken hebben consumenten nodig die ze daarvoor belonen. Wees die consument!

Zo en nu moet ik rennen naar m’n trein, want ik moet m’n dochters ophalen en koken!”

jelmer-vierstra_200x200

Jelmer Vierstra, senior projectleider Natuur & Milieu

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor