Is de klimaattop in 2021 de laatste kans om klimaatverandering te stoppen?

Alle politieke wereldleiders op één plek die praten over klimaatverandering? Het klinkt misschien als een droom voor iedereen die werkt bij een milieuorganisatie, maar het gebeurt écht en nog eens jaarlijks ook. Dit jaar vindt de Climate Change Conference (oftewel de COP26) plaats in Glasgow. Terwijl het vuur onder onze voeten letterlijk steeds heter wordt, zijn de ogen gericht op de wereldleiders die hier samen komen: kunnen we dit jaar grootse besluiten van hen verwachten tijdens de COP26?

Klimaattop 2021: wat is de COP26?
Laten we even terugspoelen, want wat is de COP26 precies? De COP, oftewel Conference of Parties, is een meerdaagse conferentie waarbij de leden van de Verenigde Naties samenkomen en –in het geval van de Climate Change Conference – klimaatverandering bespreken. De top vindt plaats van zondag 31 oktober tot en met vrijdag 12 november 2021. Het is een cruciaal moment voor wereldwijd klimaatbeleid. De COP26 is de 26e bijeenkomst. Er zijn er dus al vele geweest (met uitzondering van 2020), maar lang niet allemaal hadden ze noemenswaardige uitkomsten.

Jaren terug, in 1992, leidde de top tot een Klimaatverdrag. Redelijk recent leidde de klimaattop in 2015 in Parijs (de COP21) tot een eigen klimaatakkoord. Het Parijsakkoord vormt nog steeds de kaders voor alle deelnemende landen om klimaatbeleid op te stellen en de opwarming van de aarde tot 1,5 en maximaal 2 graden te beperken. Dit was ook de aanleiding voor het nationale Klimaatakkoord in Nederland, dat in 2019 tot stand kwam.

Waarom is de COP26 zo belangrijk?
In 2015 is het Parijsakkoord opgesteld. Onderdeel van de afspraak was om elke vijf jaar nieuwe klimaatdoelen op te stellen om aan de doelen uit het Parijsakkoord te werken. Vorig jaar was er door corona de klimaattop, dus op de COP26 is het dus tijd voor nieuwe klimaatdoelen. Helaas wordt steeds duidelijker uit onderzoeken, zoals het recente IPCC-rapport, dat er meer maatregelen nodig zijn om de opwarming van onze aarde te stoppen. En dan zijn er ook nog landen die de afgelopen jaren minder actie hebben ondernomen dan Nederland. Zoals de Verenigde Staten die onder leiding van Donald Trump tijdelijk uit het Parijs-akkoord stapte. De klok begint ondertussen steeds harder te tikken voor ons klimaat en voor de biodiversiteit. De klimaattop is dit jaar daarom een cruciaal moment. Durven de wereldleiders kritisch naar hun eigen klimaatbeleid te kijken en de benodigde extra actie te ondernemen?

Wat doet Natuur & Milieu rondom de klimaattop van 2021?

Natuur & Milieu is een nationale milieuorganisatie, maar Europees en wereldwijd klimaatbeleid vormt een belangrijk kader voor het beleid in ons eigen land. Wij doen er daarom alles aan om de politici die ons land vertegenwoordigen tijdens deze top op scherp te zetten. Er is namelijk snel meer actie nodig om verdere opwarming van onze aarde tegen te gaan.

Wij hopen dat de regeringsleiders de top aangrijpen om de Parijsdoelstelling aan te scherpen, dat er heldere afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het Parijsakkoord en dat overeenstemming wordt bereikt hoe de noordelijke landen de zuidelijke landen financieel gaan ondersteunen.

Wat doet Natuur & Milieu rondom de klimaattop van 2021?

Wie zijn er aanwezig tijdens de COP26?
Frans Timmermans en zijn kabinetschef Diederik Samsom vertegenwoordigen de Europese Unie op de klimaattop. Daarnaast is het altijd even afwachten wie de aanwezigen zijn, maar in principe zijn er 197 landen aangesloten bij het Klimaatverdrag van 1992. Zij worden dan ook verwacht tijdens deze top. De hoop is gevestigd op de aanwezigheid van China en de Verenigde Staten. Als deze wereldmachten flinke stappen zetten met klimaatbeleid, kan dat een enorme impact hebben en het goede voorbeeld vormen voor andere landen.

Wat wordt er besloten tijdens deze klimaattop?
Niet elke klimaattop leidt tot grote besluiten, maar de COP26 moet leiden tot nieuwe nationale klimaatdoelen om de afspraken uit het Parijsakkoord na te komen. De Europese Unie heeft haar doelstelling voor CO2-reductie verhoogd naar 55 procent reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Op de top van Glasgow kan besloten worden om de wereldwijde doelstelling ook verder te verhogen. Er is namelijk afgesproken dat één keer in de vijf jaar hier de mogelijkheid voor is. Daarnaast is een belangrijk onderwerp van gesprek de wijze waarop de noordelijke landen – die vooral verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering – de zuidelijke landen financieel tegemoet gaan komen. Vanaf 2020 zou een begin worden gemaakt met de 100 miljard die daarvoor gereserveerd is, maar die geldstroom is volgens veel ontwikkelingslanden nog amper op gang gekomen. Een derde groot thema is het feit dat elk deelnemend land in een wet moet hebben vastgelegd dat het in 2050 klimaatneutraal zal zijn.

Wat is er gebeurd op de COP26?
Wat is er gebeurd op de COP26?

Helaas is het de wereldleiders niet gelukt antwoord te geven op de alarmerende urgentie waar klimaatverandering om vraagt. Wereldleiders omarmden in Glasgow wel een nieuw mondiaal CO2-reductiedoel van 45% voor 2030 ten opzicht van 2010. Helaas ontbraken voldoende heldere afspraken.

Lees onze reactie
Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/is-de-klimaattop-in-2021-de-laatste-kans-om-klimaatverandering-te-stoppen/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>