Interview met Rob Jetten | Natuur & Milieu

Interview met Rob Jetten

Rob Jetten (30) is sinds maart 2017 Kamerlid van D66. Sinds oktober 2017 beheert hij de portefeuille klimaat. Wij spraken hem over zijn ambities als Kamerlid, de rol van de milieubeweging en welke duurzame maatregelen hij zelf neemt.

Was je verrast door het krijgen van deze portefeuille?

Nee, ik heb zelf aangegeven dat ik deze portefeuille wilde. Ik koos specifiek voor klimaat omdat dit één van de grootste uitdagingen wordt van dit kabinet. En eigenlijk is het ook de grootste uitdaging waar de wereld op dit moment voor staat. De impact van klimaatverandering is enorm. We moeten snel aan de bak om verandering te bewerkstelligen. Klimaat is bovendien een breed thema: het gaat over de inrichting van de economie, circulaire economie, innovatie.

Wat hoop jij als Kamerlid te bereiken op het gebied van energie en klimaat?

Ik hoop uiteraard dat we met het nieuwe klimaatakkoord een pakket aan maatregelen kunnen presenteren waarmee we de 49% CO2-reductie gaan halen. Liever nog de 55% CO2-reductie. Als ik terugkijk wat er nu al is bereikt sinds het nieuwe kabinet is aangetreden, dan is dat veel: we gaan helemaal stoppen met het oppompen van gas in Groningen. Dat is een enorme stap. En verder doen we de gasgestookte CV-ketels in de ban, sluiten we nieuwbouwhuizen niet meer aan op gas, certificeren van groene én grijze stroom. En we zijn pas vijf maanden bezig.

Daarnaast ben ik iemand die de boel graag opschudt. Een wettelijk verbod op kolen zou ik persoonlijk een mooie klapper vinden. Er zijn namelijk genoeg schone alternatieven. Ik heb dit voorstel zelf ingebracht bij minister Wiebes. Ook streef ik ernaar dat de Hemweg kolencentrale deze kabinetsperiode dichtgaat. Dit is de meest vervuilende kolencentrale, mooi dus als we deze binnenkort kunnen sluiten.

Hoe zie jij de rol van de milieubeweging in het klimaatdebat?

De rol van de milieubeweging was de afgelopen jaren duidelijk: ze schudden de politiek wakker en kaarten zaken aan. Dit is behoorlijk gelukt en het resultaat mag er zijn: inmiddels voeren we het groenste regeerakkoord ooit uit. Op dit moment zie ik een nieuwe rol voor de milieubeweging: het leveren van kennis, het aandragen van oplossingen en werken aan draagvlak in de samenleving. Dit zagen we bijvoorbeeld bij de Maut, de kilometerheffing voor vrachtverkeer. Natuur & Milieu leverde de kennis hierover, die we uiteindelijk in het regeerakkoord hebben verwerkt. We zijn blij als jullie ons ook in de toekomst van deze kennis kunnen voorzien.

De grote opgave van deze tijd is om draagvlak te creëren voor alle maatregelen die kosten of uitdagingen met zich meebrengen. Hoe zie je de rol van de politiek hierin?

De veranderingen gaan ons ook veel opleveren! Een beter klimaat, schone energie. En met nieuwe technieken zorgen we ook voor nieuwe banen. Geïsoleerde huizen zijn ook comfortabeler om in te wonen, bovendien kan de energierekening omlaag. Voor ons ligt er ook een grote rol om uit te leggen waarom al deze maatregelen zo belangrijk zijn. Het Rijk helpt daarnaast in concrete campagnes, zoals energiebesparendoejenu.nl. Zelf ga ik zoveel mogelijk  op werkbezoek. Drie dagen per week ben ik in het land waar ik diverse mensen spreek, zoals energiecoöperaties. De kennis die ik daar op doe neem ik weer mee in mijn TweedeKamer-werk.

‘Ik wil met nieuwe plannen en oplossingen voor de omslag naar schone energie blijven komen’

Het grote heikele punt is natuurlijk wie de rekening voor de energietransitie betaalt. Hoe zie je dat bij de transitie naar gasloos wonen?

We willen naar gebouwgebonden financiering om van het gas af te gaan. Hierbij wordt de lening voor de investering voor isolatie en vergroenen niet gekoppeld aan de bewoners, maar aan het gebouw of een woning. Bij verkoop gaat de lening dan ook door op de volgende koper. Met de gebouwgebonden financiering kunnen mensen op een makkelijke manier hun huis verduurzamen, zonder dat ze hun spaargeld hoeven te gebruiken.  Doordat er op grote schaal moderne energiezuinige cv-ketels en warmtepompen worden geplaatst en gekocht, zal de prijs flink dalen. Bovendien gaat de energierekening fors omlaag. Waar dat nodig is, moeten we ook kijken of we het voor mensen financieel extra aantrekkelijk kunnen maken. D66 wil dat de minister hier goed op let: mensen mogen niet duurder uit zijn. Huurders en kopers moeten een moderne energiezuinige verwarming kunnen krijgen.

Ben jij zelf wel eens in aanraking gekomen met de gevolgen van klimaatverandering?

Jazeker. Afgelopen zomer maakte ik een rondreis door Ethiopië. Hier zag ik de gevolgen van klimaatverandering met eigen ogen. Ethiopië worstelt met een enorme droogte. Het gebrek aan water is een bron van conflicten. Mensen trekken weg uit gebieden waar te weinig water is.

Een tweede voorbeeld maakte ik mee op de klimaattop van Bonn. Een jongen van 10 jaar hield een speech over klimaatverandering. Hij woonde op het eiland Fiji, vermoedelijk het eerste eiland dat weggevaagd wordt door klimaatverandering. Na zijn speech stonden wereldleiders als Merkel en Macron in de rij om met hem op de foto te gaan.

Neem je in je persoonlijk leven ook duurzame maatregelen?

Ik ben flexitariër: dit betekent dat ik alleen in het weekend vlees eet. Ik vind het te lekker om het helemaal te laten staan haha. Het is wel biologisch vlees.

Daarnaast heb ik een jaren ’50 huis: de ambitie is om daar een nul op de meter-huis van te maken. Best ambitieus inderdaad voor een jaren ’50 huis, maar het is het proberen waard. Ik heb de vloer, de muren en het dak al geïsoleerd, en zou ook graag van het gas af willen.

Ik ga videoblogs maken van dit proces en deze delen met het publiek. Zo ziet het publiek wat de (on)mogelijkheden zijn om je huis energieneutraal te maken. Mocht het niet mogelijk zijn om mijn huis energieneutraal te maken, dan is het ook goed om te delen: dan ligt er een taak voor de politiek.

Heb je een voorbeeld of inspirator?

Jan Terlouw vind ik inspirerend. Hij is natuurlijk van mijn partij, maar bovenal vind ik het fantastisch hoe hij ons op 86-jarige leeftijd aanspreekt op het nemen van duurzame maatregelen en het belang om klimaatverandering tegen te gaan.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/interview-met-rob-jetten/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>