Pensioenconvenant gesloten | Natuur & Milieu

Pensioenconvenant gesloten

Donderdag 20 december ondertekende Marjolein Demmers namens Natuur & Milieu het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen, kortweg IMVO-convenant. Met dit convenant gaan pensioenfondsen samenwerken om op een meer verantwoorde manier te beleggen.

Donderdag 20 december ondertekende Marjolein Demmers namens Natuur & Milieu het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen, kortweg IMVO-convenant. Met dit convenant gaan pensioenfondsen samenwerken om op een meer verantwoorde manier te beleggen. Het doel is naast aan een goed en betaalbaar pensioen ook een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld te werken.

Natuur & Milieu tekende samen met 71 pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, de ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Amnesty International Nederland, Oxfam Novib, Save the Children, PAX, World Animal Protection en de vakbonden FNV, CNV en VCP. Overeengekomen afspraken zijn gebaseerd op het SER-advies IMVO-convenanten en het beleid van regering en parlement op het gebied van IMVO. De pensioenfondsen die tekenden beheren samen zo’n 1.166 miljard Euro en dekken daarmee 87,3% van het beheerd vermogen door pensioenfondsen in Nederland af. Daarmee heeft het convenant veel gewicht.

Natuur & Milieu is blij dat een groot aantal pensioenfondsen dit pensioenconvenant ondertekend heeft. Wij denken dat dit pensioenconvenant een belangrijke bijdrage zal leveren aan het verder maatschappelijk verantwoord maken van beleggingen van pensioenfondsen. Ook zal het bijdragen aan het achterliggende doel pensioenfondsen hun (financiële) invloed te laten gebruiken om bedrijven te bewegen tot een duurzame bedrijfsvoering.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor