Geen aparte rekening meer voor afsluiten gas | Natuur & Milieu

Geen aparte rekening meer voor afsluiten gas

Nederlandse woningen gaan van het gas af. De één zal dit doen als de hele wijk van het gas af gaat, een ander wil of kan niet wachten en gaat zo snel mogelijk verduurzamen. Straks worden de meeste huizen verwarmd door warmtenetten of warmtepompen. Maar mensen die van het gas gaan worden nu geconfronteerd met een rekening voor de afsluitkosten. Dat stuit op veel onbegrip. Natuur & Milieu en Greenchoice vinden dat dat anders geregeld moet gaan worden. De kosten die hiervoor worden gemaakt, kunnen anders worden gefinancierd. Dat vinden wij eerlijker en stimuleert huiseigenaren om sneller van het gas af te gaan.

Huishoudens die nu van het gas af gaan zullen hun netbeheerder vragen om het gas af te sluiten. Dat is veiliger en nodig om niet langer periodieke kosten voor het onderhoud van het gasnet te betalen. De gasnetbeheerder, meestal Liander, Enexis of Stedin, komt dan voorrijden om de gasmeter en de gasleiding te verwijderen. Na afloop stuurt de netbeheerder de rekening voor deze werkzaamheden naar de woningeigenaar. Huishoudens worden dus na verduurzaming van de woning geconfronteerd met een factuur om de woning van het gas af te sluiten. Die factuur kan oplopen tot meer dan € 700. Dit helpt niet voor het draagvlak om te verduurzamen en over te stappen naar gasloos verwarmen. Het voelt als een boete terwijl een bloemetje meer op zijn plaats zou zijn.

De kosten die de netbeheerder maakt om de woning van het gas af te sluiten zijn echter reëel en moeten worden betaald. Maar kan de verdeling van deze kosten niet anders en beter? Natuur & Milieu en Greenchoice hebben daarom laten onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat mensen die van het gas af gaan nog langer een rekening krijgen van de netbeheerder.

Hoe kan het dan anders? We vinden dat deze verduurzaming van algemeen nut is en dat we de kosten van de afsluiting samen moeten delen. Net zoals we de kosten voor straatverlichting, het riool en de subsidies voor duurzame energie samen delen. We vinden ook dat de verdeling rechtvaardig moet zijn zodat de kosten eerlijk verdeeld worden tussen diegenen die vroeg en diegenen die laat van gas af gaan. Dat kan.

Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk en eenvoudig is om de regels zodanig te wijzigen en de kosten anders te verdelen. De kosten die de netbeheerder maakt kunnen deels vergoed worden uit subsidie en deels door gasgebruikers. Als ons voorstel wordt overgenomen door de politiek krijgen woningeigenaren niet langer een rekening voor het afsluiten van gas. De belastingen en gasnettarieven zullen iets stijgen.

Voor de korte termijn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de rekening voor het afsluiten van gas te halveren. Wanneer dit ingaat is nog onbekend. Het gevolg hiervan zal zijn dat de netbeheerders de kosten van het gasnet iets gaan verhogen. Dat is een eerste stap. Als tweede stap kan ons voorstel worden ingevoerd. Wij hebben onze voorstellen vandaag verstuurd naar Kamerleden, ministerie en netbeheerders en houden u op de hoogte van het vervolg.

 

Wilma Berends
Programmaleider Energie Gebouwde Omgeving

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/geen-aparte-rekening-meer-voor-afsluiten-gas/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>