Europese strategie voor een duurzamer voedselsysteem

In mei 2020 publiceerde de Europese Commissie de Farm to Fork-strategie (van Boer tot Bord-strategie). Dit beschrijft de toekomst van het Europese voedselsysteem. Op het gebied van voedsel en landbouw is deze Europese strategie een duidelijke stap in de goede richting. Maar wat staat daar eigenlijk in en wat houdt het in voor Nederland? Welke veranderingen kunnen we nu verwachten en hoe gaat dat gebeuren? In dit artikel gaan we aan de hand van een paar specifieke onderwerpen in op deze vragen.

Europa staat in de wereld bekend om de productie van veilig en voldoende voedsel. In de Farm to Fork-strategie staat dat de Europese Commissie daarnaast ook wil dat Europa wereldwijd de norm aangeeft als het om duurzaam voedsel gaat. De strategie gaat in op de productie in de veeteelt en akkerbouw maar kijkt ook naar voedselconsumptie, voedingspatronen en het terugdringen van voedselverspilling. De belangrijkste doelstellingen zijn hieronder weergegeven en terug te vinden in de factsheet van de Europese Commissie. We lichten twee onderwerpen uit waar wij als Natuur & Milieu al actief mee bezig zijn en delen onze kijk op twee belangrijke onderdelen van de Farm to Fork-strategie, namelijk: bestrijdingsmiddelen en een duurzaam menu. De tabel hieronder geeft de Europese doelstellingen weer zoals opgenomen in de Farm to Fork-strategie.

In 2030 is het gebruik van chemische pesticiden 50% verminderd
In 2030 is het gebruik van meststoffen met ten minste 20% verminderd
In 2030 is de verkoop van anti-microbiële stoffen voor landbouwhuisdieren en in de aquacultuur met 50% afgenomen
In 2030 wordt ten minste 25% van de landbouwgrond gebruikt voor biologische landbouw
Bron afbeeldingen en tekst: Europese Commissie (2020).

Bestrijdingsmiddelengebruik

In de landbouw komen plagen en ziektes voor. In veel gevallen gebruiken boeren chemische bestrijdingsmiddelen om hier vanaf te komen. Dit kan schadelijk zijn voor het milieu, want een deel van de middelen komt in de grond en het water terecht. Dat is slecht voor wilde planten, insecten, vogels en andere dieren die helemaal geen bedreiging vormen voor de landbouw. De Europese Commissie wil daarom dat er in 2030 de helft minder chemische middelen wordt gebruikt en dat de schadelijkheid van die middelen voor het milieu vermindert. De Nederlandse overheid streeft met de Toekomstvisie Gewasbescherming ongeveer hetzelfde na. In de uitwerking van dit beleid vinden wij het als Natuur & Milieu belangrijk dat het makkelijker en goedkoper wordt om ziektes en plagen te voorkomen, dan te genezen. Op het moment dat er toch bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, moeten niet-chemische methoden voor de teler aantrekkelijker zijn dan chemische middelen. Dat houdt in dat moet gelden: hoe minder giftig een middel, hoe goedkoper.

Een duurzaam menu

Duurzame productie gaat hand in hand met duurzame consumptie. Elke dag kun je als consument klimaatvriendelijke keuzes maken: beperk bijvoorbeeld je vleesconsumptie, eet vaker in het seizoen en producten uit de buurt, verspil minder en eet meer plantaardig. Dit geldt thuis, maar ook in de winkel, en bij uit eten gaan. Het bedrijfsleven heeft daarin een belangrijke rol. Wat de supermarkt in het schap legt of het restaurant op het menu zet, bepaalt in grote mate welke keuze jij als consument kunt maken. De Europese Commissie hoopt daarom dat de industrie zelf afspraken gaat maken over hoe zij gezondere en duurzamere producten kunnen aanbieden aan consumenten. Wij vinden daarnaast dat de overheid ook een verantwoordelijkheid heeft: de goede keus stimuleren en de slechte keus ontmoedigen. De overheid kan bijvoorbeeld koplopers in het bedrijfsleven ondersteunen door te investeren in kennis en ondernemerschap. Ook kan de overheid ervoor zorgen dat reclames voor te goedkoop vlees niet meer mogelijk zijn. Ten slotte blijven wij pleiten voor beleid dat leidt tot een hogere prijs voor minder duurzame producten en ten gunste werkt van duurzame varianten, zodat de duurzame keuze aantrekkelijker wordt.

Effect op Nederlands beleid

De Farm to Fork-strategie is een document van 22 pagina’s. De vraag is wat we daar nu concreet mee kunnen. In de strategie legt de Europese Commissie uit hoe we volgens haar naar een ‘eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem’ toe kunnen werken. Het is onderdeel van de Europese Green Deal, de aanpak van de Commissie om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. De Commissie zal de strategie vertalen naar wetten en regelgeving. Een eerste stap daarbij is de invulling van de nationale voorstellen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vervolgens zal de Commissie geld reserveren voor uitvoerprogramma’s en daarvoor zeer waarschijnlijk gaan samenwerken met het bedrijfsleven en ngo’s om de strategie ook daadwerkelijk uit te voeren. Er zijn nog veel stappen te zetten en veel details uit te werken, voordat de Farm to Fork-strategie is vertaald naar concrete veranderingen in het Nederlandse voedselsysteem. Wij hopen daar met onze activiteiten en expertise aan bij te dragen.

Wat doet Natuur & Milieu?

Natuur & Milieu blijft zich met hart en ziel inzetten voor een duurzaam voedselsysteem in Nederland. Wil je meer lezen over onze activiteiten op het gebied van bestrijdingsmiddelen en een duurzaam menu? Kijk dan bij onze Voedsel-projecten.

 

 

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/from-farm-to-fork-van-boer-tot-bord-strategie/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>