Europese dialoog over elektrisch vervoer | Natuur & Milieu

Europese dialoog over elektrisch vervoer

In november presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor nieuwe CO2-normen en een EV-doelstelling voor autofabrikanten. Deze doelstelling heeft betrekking op het aantal elektrische auto’s die een fabrikant produceert, maar is niet bindend. Zowel de CO2 normen als de EV-doelstelling zijn veel lager dan zou moeten om onze afspraken van klimaatverdrag Parijs te halen.

Individuele Europese landen hanteren echter al ambitieuzere doelstellingen. De Nederlandse overheid heeft bijvoorbeeld in het regeerakkoord vastgelegd te streven naar 100 procent zero-emissie-autoverkopen in 2030. Dit soort doelstellingen wordt nu gefrustreerd door het voorstel van de Europese Commissie. Op de klimaattop in Bonn gingen wij al in gesprek over de remmende invloed van het voorstel van de Europese commissie, en wat dit betekent voor bedrijven die juist snel willen overgaan op een elektrisch wagenpark. De dialoog in Brussel bouwt hier op voort, en houdt het gesprek gaande.

Aan de dialoog in Brussel werd deelgenomen door vertegenwoordigers van Europese lidstaten, leden van het Europees Parlement, de steden Londen en Amsterdam, en bedrijven die snel hun wagenpark willen elektrificeren: Vattenfall, Athlon, IKEA Group, Arcadis en ENGIE.

Luchtkwaliteit

Alle deelnemers hebben hun eigen redenen om te streven naar elektrisch vervoer. De steden denken vooral om hun luchtkwaliteit: Londen gaf aan dat een breder aanbod van elektrische auto’s cruciaal is om haar ambities te realiseren en de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ook Amsterdam zet in op schonere lucht, en verstrekt daarom bijvoorbeeld een subsidie voor elektrische bestelauto’s. Daarmee worden ondernemers ondersteund in het verlagen van hun uitstoot. Luchtkwaliteit is een urgent probleem in Nederland. Jaarlijks overlijden minstens 12.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht.

Remming voor wagenparken en bedrijven

Voor bedrijven betekent het voorstel van de Europese Commissie vooral een rem op de ambitie. De in Brussel aanwezige bedrijven willen graag hun uitstoot terugdringen en de transitie naar elektrisch rijden versnellen, via hun eigen wagenpark of dat van hun klanten. Maar het aanbod van elektrische auto’s en bestelbussen is veel te beperkt, zowel in modellen als in aantallen. Hierdoor blijft het wagenpark zwaar drukken op de algehele uitstootcijfers, ongeacht alle maatregelen die er verder nog worden genomen.

Ingenieursbedrijf Arcadis pakte zijn kantoorgebouwen aan; nu wordt 73 procent van de resterende carbon footprint veroorzaakt door mobiliteit. Ook voor energie- en technisch dienstverlener ENGIE veroorzaakt haar omvangrijk wagenpark in Nederland een bottleneck in het behalen van haar doelstelling om in 2030 CO2 neutraal te ondernemen.

Leasemaatschappij Athlon kan niet genoeg elektrische auto’s bemachtigen om aan de vraag van klanten te voldoen. Energiebedrijf Vattenfall verkoopt laadinfrastructuur voor elektrische auto’s en wil daarom een voorbeeldfunctie vervullen door zelf volledig elektrisch te gaan rijden. En IKEA Group wil graag de uitstoot van klanten die naar de winkel komen aanpakken, door laadpaalvoorzieningen te bieden en te experimenteren met elektrische bezorging. Deze wensen worden echter geremd door het beperkte aanbod.

De aanwezige vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement, onder wie Europarlementariër Gerban-Jan Gerbrandy, spraken hun waardering uit voor de inspanningen van de bedrijven en steden. Nu is het echter zaak om ook de rest van het Europees Parlement te overtuigen. Daarom willen we ook met Europese bedrijven en steden een oproep doen, voor dwingend beleid om meer elektrische auto’s en bestelbussen op de Europese markt te brengen.

Op dit moment buigen de Europese Raad en het Europees Parlement zich over het voorstel van de Commissie. Zij hebben de mogelijkheid wijzigingen in te brengen en halen hiervoor input op bij belanghebbenden. De belangstelling voor de inbreng van steden en bedrijven is dan ook groot. Het komende jaar is cruciaal in de Europese besluitvorming en wij zullen dan ook nog verdere acties ondernemen om dit proces te beïnvloeden.

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/europese-dialoog-over-versnelling-elektrisch-vervoer/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>