Europees landbouwbeleid leidt niet tot echt duurzame landbouw

Op 25 juni werd in de Europese Unie, na jaren van overleg, een akkoord gesloten over de nieuwe landbouwbegroting. Eind vorig jaar deden wij een oproep aan Eurocommissaris Frans Timmermans om zich hard te maken voor een groener landbouwbeleid. Tot onze teleurstelling is deze oproep door de Europese Unie niet ter harte genomen. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat niet zorgen voor de grote omslag in de landbouw die nodig is voor de natuur, het milieu en het klimaat.

Ongeveer één derde van de Europese begroting wordt besteed aan landbouw. Het grootste deel van de te besteden 59 miljard euro gaat naar de zogenaamde hectarevergoeding. Dit is een vergoeding die boeren uit heel Europa ontvangen gebaseerd op het aantal hectare dat ze bezitten. Slechts een klein deel van de begroting is gereserveerd voor ‘eco-regelingen’. Hiermee kunnen boeren met verduurzamingsmaatregelen een bonus verdienen bovenop de hectarevergoeding. Omdat de hectarevergoeding de basis is en hier weinig groene eisen aan zitten, houdt het de huidige intensivering van de landbouw in stand.  Dit sluit niet aan bij de Farm to Fork-strategie voor het Europese voedselsysteem. Het nieuwe GLB gaat de hoognodige verandering in de landbouw niet teweegbrengen.

Het komt nu op de individuele lidstaten aan om het Europese geld in hun eigen land toch zo duurzaam mogelijk in te zetten. Demissionair minister Schouten heeft de afgelopen jaren beloofd zich hard te maken voor verduurzaming van de landbouw. We rekenen er dan ook op dat met de uitwerking van het GLB in een nationaal plan de minister zich zal inzetten voor een gerichte en effectieve invulling van het beleid. Doelen voor schoon water, een gezond klimaat en milieu en herstel van de biodiversiteit kunnen door ambitieus nationaal beleid alsnog gehaald worden.

We roepen demissionair minister Schouten dan ook op om doelen uit de Europese Green Deal, zoals de Farm to Fork-strategie, als uitgangspunt te gebruiken in de uitwerking van de Nationaal Strategisch Plan voor onze landbouw. Daarnaast is een gebiedsgerichte aanpak met heldere doelen voor een duurzamere landbouw noodzakelijk om zo kwetsbare natuurgebieden in Nederland te beschermen en herstellen. Natuur & Milieu zet zich op verschillende manieren in voor een duurzaam Nederlands landbouwbeleid, zie bijvoorbeeld onze dringende oproep voor het behalen van doelen op waterkwaliteit en ons voorstel om uit de stikstofimpasse te komen.

Wat is het GLB?

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is het beleid van de Europese Unie. Wat er in de EU wordt besloten, lijkt misschien ver weg, maar dit beleid heeft veel invloed op hoe in Nederland de landbouw wordt ingericht. Het GLB moet namelijk garanderen dat er genoeg betaalbaar voedsel wordt geproduceerd voor alle inwoners van de EU én dat die productie op een duurzame manier gebeurt. Het beleid bepaalt hoe en onder welke voorwaarden subsidies voor boeren worden verdeeld. Bijna een derde van de begroting van de EU wordt hieraan besteed, jaarlijks zo’n 59 miljard euro. Boeren in heel Europa ontvangen hieruit een vast bedrag per hectare als aanvulling op hun inkomen (hectarevergoedingen). De voorwaarden die gelden voor de subsidies hebben dus direct invloed op hoe de agrarische sector in Nederland te werk gaat.

Wat is het GLB?
Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/europees-landbouwbeleid-leidt-niet-tot-echt-duurzame-landbouw/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>