Duurzame warmtenetten | Natuur & Milieu

Duurzame warmtenetten

Veel meer woningen gaan in de toekomst verwarmd worden met stadswarmte of een warmtenet. De cv-ketel is dan niet langer meer nodig. Natuur & Milieu juicht de groeiplannen voor warmtenetten toe. Maar dan wel graag duurzaam, zoals onze directeur Marjolein Demmers donderdag 17 januari zei tijdens het NOS-journaal.

Van gas naar warmtenet

We gaan van het aardgas af. Goed voor het klimaat en voor Groningen. Gemeenten, verhuurders en diverse woningeigenaren maken plannen om zonder aardgas te kunnen. In 2050 moet deze gigantische verbouwing van Nederland helemaal uitgevoerd zijn en zijn woningen aardgasloos.

Op dit moment hebben 400.000 woningen een aansluiting op een warmtenet. Hun warmte komt veelal van een elektriciteits- of afvalverbrandingsinstallatie en is eigenlijk afvalwarmte. Een groot deel van die afvalwarmte komt dus van een fossiele centrale (kolen of gasgestookte elektriciteitscentrale).

Twee uitdagingen voor groei warmtenetten

Natuur & Milieu juicht de groeiplannen voor warmtenetten toe. Het is beter voor milieu en klimaat dan gasgestookte cv-ketels. We zien wel 2 grote uitdagingen. Ten eerste de duurzaamheid. Veel warmtebedrijven hebben plannen voor nieuwe biomassacentrales. Dat is geen duurzame keuze. Biomassa is schaars, slecht voor biodiversiteit en een biomassacentrale is niet schoon. Er zijn wat ons betreft betere bronnen, zoals restwarmte van duurzame bedrijven. Daar wordt nu nog energie verspild en lozen is slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook aardwarmte, warmte uit afvalwaterzuivering of oppervlaktewater, of zonnewarmte zijn duurzame keuzes. En (rest)warmte van een kolencentrale is natuurlijk geen duurzame keuze.

De tweede uitdaging is de markt. De groei komt alleen op gang als er voldoende zekerheid is over vraag en aanbod. De vraag komt van bewoners in een wijk die van het gas gaat. De plannen van de gemeenten om wijken van het gas af te halen zijn hiervoor cruciaal. Deze plannen zijn er nog weinig, maar dat gaat hopelijk veranderen. Zekerheid over het aanbod wordt vaak langjarig vastgelegd in contracten met warmteproducenten. Die contracten mogen natuurlijk geen belemmering worden voor het verduurzamen van bedrijven. Dat dat een uitdaging is laat het voorbeeld van de Amercentrale (kolen) zien die op korte termijn niet kan sluiten omdat er nog geen oplossing is voor het verwarmen van woningen die nu restwarmte van diezelfde centrale gebruiken. Natuur & Milieu ziet netten met meerdere bronnen als een belangrijke voorwaarde voor groei. Leverancier en gebruiker worden minder afhankelijk van die ene bron en ingroei van duurzame bronnen wordt vanzelfsprekender. Daarnaast zorgen meerdere bronnen voor meer keuzevrijheid van de consument. Deze keuzevrijheid doet het draagvlak voor warmtenetten toenemen en zal dus een stimulans zijn voor de warmtetransitie.

Warmtewet

Niet alleen gemeenten zijn belangrijk voor de groei maar ook de Rijksoverheid. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt een nieuwe warmtewet voor. Natuur & Milieu vindt het van groot belang dat hierin duurzaamheidseisen voor warmtenetten worden vastgelegd. Minder biomassa, minder verspilling van restwarmte en meer duurzame bronnen voor warmtenetten.

 

Wilma Berends
Programmaleider Energie Gebouwde Omgeving

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/duurzame-warmtenetten/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>