Drijvende zonneparken op zee | Natuur & Milieu

Drijvende zonneparken op zee

Nederland doet het nog niet goed als het aankomt op duurzame energie opwekken. We wekken zelfs de kleinste hoeveelheid groene elektriciteit op van alle Europese landen. Het is daarom zaak dat we de opwek van duurzame energie blijven ontwikkelen. Daarvoor is het ook interessant om naar nieuwe technologieën voor groene opwek te kijken. Zo worden er op dit moment ook pilots uitgevoerd met drijvende zonnepanelen op zee. In dit artikel lees je er meer over.

Oceans of Energy, een start-up van de TU Delft, heeft afgelopen jaar in samenwerking met partijen als TNO, ECN, MARIN, TAQA en de Universiteit Utrecht als eerste ter wereld een drijvend zonnepark op zee gerealiseerd. De pilot had een positief resultaat, want de installatie heeft succesvol energie opgewekt. De zonnepanelen hebben eenzelfde vermogen als zonnepanelen op daken, maar zijn zo gebouwd dat ze golven van 13 meter aankunnen en dus niet beschadigen in ruwe zee. Begin 2020 heeft het pilot-zonnepark bijvoorbeeld twee grote stormen succesvol doorstaan.

Zonne- en windenergie combineren op zee

Na de pilot wil het bedrijf nu gaan opschalen, maar dan wel in gebieden waar al energie wordt opgewekt. Het is de bedoeling dat de drijvende zonneparken komen te liggen in bestaande en geplande windmolenparken op zee. Zon en wind zijn namelijk vaak complementair aan elkaar: het waait hard als de zon minder schijnt en als de zon hard schijnt is er minder wind. Zonne- en windenergie kunnen elkaar dus goed aanvullen en samen de wisselvalligheid van groene stroom opvangen. Dat is goed voor meer leveringszekerheid van duurzame energie: zo weten we zeker dat het licht aanblijft op windstille (of bewolkte) dagen.

Onbekende risico’s voor biodiversiteit

Een drijvend zonnepark klinkt veelbelovend, maar er zijn ook kanttekeningen. Zo is nog niet bekend wat de effecten van de drijvende zonnepanelen op ecologie en biodiversiteit zijn. Natuurorganisaties zijn bijvoorbeeld kritisch op de impact op planten en vissen van een installatie die licht wegneemt. Daarnaast hebben zonnepanelen een groter oppervlak nodig dan windmolens, terwijl ze minder energie opwekken. Het is daarom efficiënter om in eerste instantie te investeren in windenergie. Ook liggen er nog geen afspraken met beheerders van windparken of met TenneT, de netbeheerder die de aansluiting op het hoogspanningsnet aan land moet regelen. Het blijft daarom belangrijk dat we vaart maken om de windmolenparken op zee te realiseren. Ondertussen houden we deze innovaties goed in de gaten.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor