De toekomst van windenergie op zee | Natuur & Milieu

De toekomst van windenergie op zee

Hoe staat het er aan de klimaattafels in november 2018 voor, wat betreft windenergie op zee? We geven je een kort overzicht.

De tweede fase van het Klimaatakkoord is ingegaan: partijen aan de onderhandeltafels moeten tot concrete afspraken komen. Medio december 2018 moeten de vijf sectortafels resultaten van hun onderhandelingen presenteren. In deze blog praten wij je bij over het Klimaatakkoord en de plannen van het kabinet wat betreft de toekomst van windenergie op zee.

Het kabinet wil afspraken over de manier waarop we in Nederland de CO2-uitstoot met 49% kunnen verlagen in 2030. Windenergie is daarbij een belangrijke bron van duurzame energie. In het Klimaatakkoord wordt met verschillende partijen in vijf sectortafels onderhandeld over te maken afspraken. Wind op zee wordt aan de sectortafel Elektriciteit besproken. Lees hier meer over het Klimaatakkoord en sectortafels. In juli 2018 kwam een akkoord op hoofdlijnen uit en in oktober 2018 werd de Kabinetsappreciatie gepubliceerd waarin werd ingegaan op gedane voorstellen.

Het kabinet zegt in haar appreciatie dat de Nederlandse Noordzee een grote rol kan spelen in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening. De verschillende partijen aan de sectortafel hebben zich ingespannen om groei van windenergie op zee mogelijk te maken naar 11,5 GW in 2030 om een CO2-reductie te behalen van 4 megaton. Dit komt overeen met de in maart 2018 gepubliceerde routekaart Windenergie op zee 2030.

De routekaart Windenergie op zee 2030 bouwt voort op het Energieakkoord van 2013, waarin is afgesproken dat in 2023 4,5 GW aan windmolens in de Noordzee zal staan. Het kabinet wil nu dat daar tot 2030 1 GW per jaar bij zal komen. In 2030 moet er dan 11,5 GW aan windmolens geïnstalleerd zijn. Natuur & Milieu is blij met de plannen, maar wil graag meer tempo zien in de groei van windenergie op zee. Wij pleiten ervoor elk jaar 2 GW aan windmolens te installeren. In 2030 zal dan 18,5 GW in de Noordzee staan. Daarmee kunnen we echte stappen zetten om de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs na te komen.

Het is bij het ontwikkelen van wind op zee wel van belang ook afspraken te maken over natuurversterking. Uit een rapport van Stichting de Noordzee blijkt dat windparken positief kunnen bijdragen aan de onderwaternatuur. Natuur & Milieu wil werken aan het beperken van ecologische risico’s en het benutten van kansen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/de-toekomst-van-windenergie-op-zee/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>