De luchtvaart vliegt door zijn budget heen

Als we de klimaatafspraken van Parijs doorrekenen naar maximale CO2-uitstoot voor de luchtvaart, hoeveel koolstofruimte heeft de sector dan nog? Oftewel: hoeveel kan de luchtvaart groeien? Of hoe sterk moet hij krimpen?

In december publiceerden wij ons onderzoek naar de beschikbare koolstofruimte voor de luchtvaart. Hierin vertaalde Natuur & Milieu het Klimaatakkoord van Parijs naar een koolstofbudget voor de vliegsector. Conclusie: de Luchtvaartnota die minister Van Nieuwenhuizen in het voorjaar van 2020 presenteerde, stuurt aan op een flinke overtreding van ‘Parijs’. In 2038 is dit koolstofbudget opgebruikt en in 2050 met 90 megaton overschreden. Daarom is nu een CO2-plafond voor de Nederlandse luchthavens nodig, dat ervoor zorgt dat de uitstoot van de sector ieder jaar met 5,2 procent daalt.

We presenteerden ons onderzoek in aanloop naar het luchtvaartdebat op 16 december in de Tweede Kamer, waar ook de Luchtvaartnota op de agenda stond. Onze oproep aan het kabinet: neem onze studie ter harte en formuleer doeltreffend klimaatbeleid.

Koolstofbudget
We ontwikkelden een model om het wereldwijde koolstofbudget te vertalen naar een budget voor de Nederlandse luchtvaart. De uitkomst: tot 2050 is er voor de Nederlandse luchtvaart 172 megaton CO2 beschikbaar. Een koolstofbudget geeft weer hoeveel broeikasgassen maximaal kunnen worden uitgestoten om opwarming van de aarde te beperken. Het Nederlandse Klimaatakkoord, dat voor andere sectoren in Nederland geldt, hanteert een budget dat opwarming binnen de 2 graden houdt. Dit uitgangspunt hanteerden we daarom ook bij het bepalen van het maximale budget voor de luchtvaart. Onderzoeksbureau CE Delft valideerde het model.

Innovatie niet voldoende
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de benodigde CO2-vermindering niet te behalen is met alleen technologische innovatie, zoals duurzame brandstoffen, elektrisch vliegen of efficiëntere vliegtuigen. Zelfs wanneer de overheid vol inzet op innovatie, blijft de CO2-uitstoot veel te hoog. Vermindering van het aantal vluchten is noodzakelijk om binnen het koolstofbudget te blijven. Bij een constant aantal vluchten is binnen het koolstofbudget ruimte voor circa 300.000 tot 360.000 vluchten per jaar tot 2050.

Dit artikel is verschenen in de Update

Als milieuorganisatie werkt Natuur & Milieu dag in dag uit met hart en ziel aan een duurzame toekomst. Twee keer per jaar brengen wij ons Update-magazine uit met informatie over ons werk achter de schermen en actuele campagnes. Dit sturen we naar donateurs en geïnteresseerden. Wil je ons werk ook steunen en het Update-magazine ontvangen? Word dan donateur.

Steun ons
Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/de-luchtvaart-vliegt-door-zijn-budget-heen/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>