Kolencentrale Hemweg gaat dicht | Natuur & Milieu

Kolencentrale Hemweg gaat dicht

Het kabinet heeft besloten dat de Hemwegcentrale eind dit jaar al dicht moet. Daarmee zal de kolencentrale 5 jaar eerder dan gepland sluiten. Kolencentrales zijn zeer vervuilend en Natuur & Milieu vindt de sluiting dan ook een goede zet. Het is belangrijk om nu door te pakken en ook de overige vier kolencentrales van ons land versneld te sluiten.

Klimaatwinst door sluiting van de Hemweg
Voor het halen van de klimaatdoelen en om te voldoen aan het Urgenda-vonnis is het sluiten van kolencentrales noodzakelijk. Kolenstroom is namelijk verreweg de meest vervuilende vorm van energie die wordt opgewekt. Het is zeer schadelijk voor het klimaat, onze gezondheid en voor de natuur. Energie die uit kolen wordt opgewekt, zorgt voor zeer hoge uitstoot van het broeikasgas CO2 en draagt daardoor sterk bij aan de opwarming van de aarde. Het sluiten van de Hemweg is een effectief middel want het levert zo’n 3 miljoen ton CO2 besparing op. Bovendien staat de Hemwegcentrale in de top 10 van meest vervuilende bedrijven in Nederland.

Maatschappelijk debat rondom sluiting van overige kolencentrales
Het maatschappelijk debat rondom het sluiten van kolencentrales focuste zich de afgelopen tijd op drie onderwerpen: de kosten van sluiting, de vraag of kolenstroom niet vervangen zal worden door nog vervuilender bruinkoolstroom uit Duitsland en zorgen over leveringszekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kosten van het sluiten van een kolencentrale behoorlijk meevallen en dat ook de stroomprijs slechts licht zal stijgen. Natuur & Milieu heeft CE Delft de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar mogelijke import van bruinkoolstroom. Dit onderzoek laat zien dat kolenstroom in eerste instantie zal worden vervangen door gasstroom uit Nederland (gas stoot de helft minder CO2 uit dan kolen) en door stroom van kolencentrales (geen bruinkool) uit Duitsland. Voor de Duitse kolencentrales bestaat al een uitfaseringsplan.  Bovendien stelde netbeheerder TenneT onlangs dat er genoeg alternatieven zijn voor de kolencentrales en dat zij zich geen zorgen maakt over het kunnen leveren van voldoende elektriciteit. Lees meer over het kolendebat op onze blog.

Wat heeft Natuur & Milieu gedaan zodat kolencentrales worden gesloten?
Natuur & Milieu voert al jaren campagne om de kolencentrales te sluiten. Als één van de ondertekenaars van het Energieakkoord, hebben wij bijgedragen aan de afspraak dat 5 oude centrales in Nederland dicht gingen in 2016/2017. Daarnaast hebben wij jarenlang geprocedeerd tegen de natuurvergunningen van de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat bedrijven niet meer overwegen om in kolen te gaan investeren. Ook hebben wij onderzoeken laten uitvoeren om het maatschappelijk debat beter te kunnen voeren en beleidsmakers te informeren. Eén zo’n onderzoek wees uit dat het sluiten van de Hemweg zo’n 1,4 miljard euro aan maatschappelijke baten kan opleveren. Het sluiten van de kolencentrale is dus een goede stap in de richting, mits er een goed sociaal plan voor de werknemers komt.

Wat kunt u doen?
Naast de campagne tegen kolencentrales, roepen we het publiek op om over te stappen van kolenstroom naar schone stroom. Dit doen we onder andere door onze stroomranking, samen met tal van andere organisaties zoals Consumentenbond en Greenpeace. Hierin beoordelen we stroomleveranciers op duurzaamheid, zodat Nederlandse consumenten en bedrijven kunnen overstappen naar de voorlopers. Ook stimuleren we het overstappen naar eigen zonne-stroom via onze zon-inkoopacties zoals Zon Zoekt Dak en hebben we met Zeekracht de inkoop van Hollandse wind aangewakkerd.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/de-hemweg-gaat-dicht/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>