Certificering voor waterstof: duurzaam of niet? | Natuur & Milieu

Certificering voor waterstof: duurzaam of niet?

Er is veel te doen rondom waterstof. Is dit nu duurzaam of niet? Natuur & Milieu heeft de mogelijkheden van een certificeringssysteem voor waterstof verkend door hier onderzoek naar te doen, als onderdeel van de samenwerking met Gasunie. Waterstof zal namelijk een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie binnen de industrie en chemische processen. Bij het verduurzamen hiervan zal waterstof grootschalig ingezet worden om de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland te behalen. Hoe houden we in de gaten dat hiervoor duurzame waterstof wordt gebruikt?

Wat is duurzame waterstof?

Waterstof kan op duurzame en niet-duurzame manieren worden geproduceerd. We spreken van grijze waterstof als deze is gemaakt met fossiele brandstoffen, blauwe waterstof als deze is gemaakt uit aardgas met 100% CO2-opslag en groene waterstof als deze is gemaakt door water met duurzaam opgewekte elektriciteit te scheiden door elektrolyse in zuurstof en waterstof. Meer over groene waterstof lees je in ons waterstof-dossier. Doordat waterstof op meerdere manieren gemaakt kan worden, hebben we inzicht nodig in de herkomst van waterstof en is er een certificering nodig om de duurzaamheid van waterstof aan te tonen. Ons verkennende onderzoek brengt in kaart welke onderdelen noodzakelijk zijn voor een goede duurzaamheidscertificering voor waterstof.

Waar moet certificering voor waterstof aan voldoen?

Groene waterstof krijgt idealiter een duurzaamheidscertificaat in de vorm van een GvO: een garantie van oorsprong. Dit certificaat moet aantonen hoeveel CO2 wordt uitgestoten in de gehele keten van het productieproces: van grondstof tot en met het leveren van waterstof aan de afnemer (de industrie). Ook moet de certificering duidelijkheid scheppen over de duurzaamheid van de geproduceerde waterstof: is het grijs, blauw of groen? Daarnaast moet zo’n certificaat leiden tot transparantie in de productieketen: geen gesjoemel, maar duidelijke, duurzame ambities. Mede daarom stelt Natuur & Milieu voor om zo’n certificaat verplicht te stellen voor alle producenten van waterstof.

Wil je meer weten over hoe zo’n certificering vorm moet krijgen? Klik dan hier voor het volledige rapport.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/certificering-nodig-voor-waterstof-duurzaam-of-niet/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>