Bouw windmolenparken op zee | Natuur & Milieu

Bouw windmolenparken op zee

Windmolenparken voor de kust van de Noordzee zijn volop in ontwikkeling. Maar wat staat er precies op de planning? De bouw van windmolenpark Borssele is inmiddels gestart. Dit park komt voor de kust van de provincie Zeeland te liggen. In 2020 moet het windmolenpark klaar zijn voor gebruik. De bouw van meer nieuwe windmolenparken staat gepland en het aanbestedingsproces voor het tweede park is al gestart. 

Borssele is het eerste park van de windparken op zee die zijn afgesproken in het Energieakkoord 2013. Naast dit windpark bij Borssele komen er nog vier windparken aan de Nederlandse kust: een extra park bij Borssele, twee parken bij de kust van Zuid-Holland en één park bij de kust van Noord-Holland). Deze parken zullen samen voor zo’n 5 miljoen huishoudens aan duurzame stroom gaan leveren in 2023.1

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen die, samen met de andere windparken op zee, voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik. Dit staat in de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’.
Kaart met bestaande windparken (rood), gepland in 2023 (blauw) en gepland in 2030 (groen) (bron: Rijksoverheid).

Aanbesteding tweede windpark gestart

Het aanbestedingsproces voor het volgende windpark, Hollandse Kust Zuid, voor de kust van Zuid-Holland, is inmiddels begonnen. Er is veel animo om in te schrijven op deze aanbesteding. Zo hebben Vattenfall, Ørsted, Witwind (een consortium van Shell, Eneco en Van Oord) en Frontier (een consortium van Meewind, Engie en Green Giraffe) zich al ingeschreven.

Burgerparticipatie bij nieuwe windparken

Natuur & Milieu staat positief tegenover het initiatief van beleggingsfonds Meewind om burgerparticipatie bij windparken op zee mogelijk te maken. Meewind beheert duurzame investeringsfondsen en wil met een nieuw participatiefonds 20.000 burgers de kans geven in het windpark Hollandse Kust Zuid te investeren. In juni 2019 wordt duidelijk aan welke partij de aanbesteding gegund wordt. Het windpark moet vervolgens in 2022 stroom gaan opleveren.

1 Bron: https://energiekaart.net/overzicht-nederlandse-windparken/

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor