Bestelbus-Battle | Natuur & Milieu

Bestelbus-Battle

We gingen op zoek naar de beste beleidsmaatregelen om de bestelauto-markt te verduurzamen.

Over de Bestelbus Battle

In navolging van de succesvolle Green Tax Battle Electric waarin slimme maatregelen voor elektrisch personenvervoer zijn bedacht, heeft Natuur & Milieu de Bestelbus-Battle georganiseerd. Op 7 april 2017 streden vijf teams van invloedrijke deskundigen om de prijs: Wie bedenkt de meest effectieve en kansrijke overheidsmaatregel die zorgt voor maximale milieuwinst in de bestel-automarkt?

De winnaar van de Bestelbus Battle is de Groene Organisaties. De jury, bestaande uit Walther Ploos van Amstel (HvA) en Pieter Boot (PBL), koos de Groene Organisaties omdat hun maatregelen het meeste effectief en kostenneutraal zijn. Alle maatregelen van de teams zijn beoordeeld door CE Delft en zijn in het rapport Bestelbus battle terug te lezen. De maatregelen worden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

Het persbericht over de Bestelbus Battle kunt u hier lezen.

De impact van bestelauto’s

De markt voor personenauto’s staat vaak in de belangstelling en kent meerdere fiscale vergroeningsmaatregelen. Er is echter weinig aandacht voor de markt voor bestelauto’s, terwijl er zo’n grote potentie is. Wij gaan daarom op zoek naar de beste, meeste slimme maatregelen om deze markt te verduurzamen.

De bestelauto-markt is groot, met ongeveer 825.000 bestelauto’s, en heeft een aanzienlijke impact op het klimaat en luchtkwaliteit in Nederland. Bestelauto’s zijn verantwoordelijk voor 14% van de CO2-uitstoot, 25% van de NOx-uitstoot en maar liefst 41% van de PM10-uitstoot van het totale wegverkeer in Nederland. Vooral in drukke steden waar bestelauto’s vaak moeten stoppen en optrekken is dit een aanslag op de luchtkwaliteit. Maar op dit moment rijden er minder dan 2.000 bestelauto’s op duurzame brandstoffen.

Op vrijdagmiddag 7 april organiseren we een bijeenkomst in Den Haag waar de vijf teams van deskundigen strijden om wie het beste idee heeft. Een gezaghebbende jury kiest het beste voorstel. De resultaten worden gepubliceerd en aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle maatregelen worden vooraf door CE Delft beoordeeld op milieueffect, mobiliteitseffect, uitvoerbaarheid en kosten.

Deelnemende organisaties:
De Battle wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Green Deal ZES. En mede mogelijk gemaakt door Nissan, Renault en Vereniging DOET.

Deze organisaties doen mee in een team aan de Battle:
Wetenschappers – HvA, TNO, RSM en de HAN
De vervoerders – Ahold, APPM, de BIOS-groep, Aad de Wit, Connexxion.
De automarkt – Renault, Nissan en vereniging DOET
Groene organisaties – N&M, de Groene Zaak, Transport and Environment, Stichting Stimular.
Overheid – Rijkswaterstaat, ministerie van I&M, de G4

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor