Autodeel Award beoordelingsmethode | Natuur & Milieu

Autodeel Award beoordelingsmethode: de Rode Loper

De gemeente Den Haag heeft de Autodeel Award 2019 gewonnen. Naast Den Haag vielen ook DeeldeZon en de gemeente Venlo in de prijzen voor het beste lokale autodeel initiatief. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.  Hieronder lees je over de deelnemende gemeenten en de beoordelingsmethode die we hebben gehanteerd om de winnaar te bepalen.

Hoe kunnen gemeentes autodelen stimuleren?

In de ‘Rode loper voor autodelen’ staan tips voor gemeenten om de groei van autodelen te versnellen. Het gaat hierbij onder andere om informatievoorziening aan burgers, aanpassingen in het beleid en ondersteuning bij de aanschaf van poolauto’s of pilots. In het document Rode Loper voor autodelen en op www.autodelen.info vind je meer informatie over de mogelijkheden.

Hoe worden autodeelinitiatieven beoordeeld voor de Autodeel Award?

Bij de beoordeling van de deelnemers van de Autodeel Award 2019 hebben we de Rode Loper als uitgangspunt gebruikt. Op basis hiervan hebben we een vragenlijst opgesteld. Via diverse (online) bronnen is onderzocht hoe de deelnemende gemeenten op deze vragen scoorden, bijvoorbeeld op gestelde doelen rondom het aantal deelauto’s, de manier waarop zij inwoners informeren over de voordelen van autodelen en of zij autodelen als doelstelling in het coalitieakkoord of meerjaren mobiliteitsplan noemen. Ook heeft de jury gekeken of er aanschafsubsidies of andere ondersteuningsprogramma’s zijn voor deelauto’s en of de gemeente een duidelijk aanspreekpunt heeft over autodelen.

Welke gemeenten zijn beoordeeld?

In ons onderzoek hebben we de volgende gemeenten meegenomen: de 15 grootste gemeenten, alle gemeenten die meedoen aan de Green Deal Autodelen en de City Deal  Elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling, gemeenten waarvan we weten dat ze autodelen benoemen in hun coalitieakkoord of die op andere wijze bij ons bekend zijn om hun initiatieven rondom autodelen. Het gaat dan om: Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Alkmaar, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Edam-Volendam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Hilversum, Helmond, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Nissewaard, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht, Wageningen, Venlo, Zaanstad en Zwolle.
Woon jij in één van deze gemeenten, maar ben je nog niet bekend met de mogelijkheden tot autodelen? Neem dan contact op met jouw gemeente.

 

Terug naar het nieuwsbericht
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/autodeel-award-beoordelingsmethode/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>