Direct naar:

down


Natuur & Milieu en de Nationale Postcode Loterij CBF voor Goede Doelen

Projecten 

C,mm,n Cargo 

 

C,MM,N CARGO 

 
 


Het project
Het project C,mm,n Cargo agendeert en versnelt de verduurzaming van de goederenvervoersector met innovatiekansen die ontwikkeld zijn door studenten vanuit vijf Nederlandse universiteiten en een hoge school. Doel is om de innovatiekansen om te zetten in reële initiatieven die gezamenlijk leiden tot een vermindering van de CO-2 uitstoot van 60% in 2035 ten opzichte van 2005. De realisatiekans van de initiatieven wordt aanzienlijk vergroot als hindernissen op het gebied van financiën, fiscaliteit en wet- en regelgeving worden aangepakt.

Actieplan
Natuur & Milieu ontwikkelt een actieplan waarin staat wat de verschillende stakeholders moeten doen om deze initiatieven te realiseren. Dit actieplan werd op het branchecongres van de Bedrijfsauto RAI op 19 april aan de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden. Gedurende de hele BedrijfsautoRAI, van 17 tot 21 april 2012, is onze stand met de verbeelding van deze innovatiekansen en initiatieven te bezoeken geweest. Klik hier voor meer informatie over Cmmn Cargo tijdens het congres.
 
Met partners werken aan minder uitstoot
C,mm,n Cargo is een initiatief van Natuur & Milieu in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de RAI Vereniging en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De opleidingen: TU Delft Industrieel Ontwerpen en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Eindhoven, TU Twente, Hogeschool Rotterdam en het Innovatielab van Logica voeren het onderzoek uit. Logica en TNO realiseren de verbeelding respectievelijk de overkoepelende rapportage. De inbreng vanuit de praktijk wordt verzorgd door een klankbordgroep, met leden uit de kring van producenten, vervoerders,verladers, branchepartijen en overheid. We toetsen tenslotte de bereidheid tot samenwerking en commitment voor het vervolg - C,mm,n Cargo Implementatie - bij een aantal spraakmakende partijen uit het bedrijfsleven. 

Klik hier voor het Actieplan.